In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2015-01-12

 

Numismatisk Leksikon, av Peter Flensborg.
Dansk Numismatisk Forening 1996

av Lennart Castenhag

Det har i Skandinavien aldrig tidigare utgivits ett lexikon med sikte på att täcka det mesta inom det numismatiska området.*) Så skriver Peter Flensborg i förordet till boken, och han använder inga överord. Här ges förklaring till 3.500 uppslagsord, ibland med en bild. Även internationella termer behandlas.

Boken är på 411 sidor och bokprojektet har finansierats med medel från ett flertal instanser, däribland Gunnar Ekströms stiftelse och Sven Svenssons stiftelse.

I förordet riktar Peter Flensborg sitt tack till en lång rad personer som bistått honom i arbetet, flera av dem från Sverige.
Bokens skyddsomslag
 

Exempel på textsida


*)Översättning från danskan av L Castenhag.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98