In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-12-17

 

Arvid Karlsteen, hans liv och verk,
av Stig Stenström. Göteborg 1944

av Lennart Castenhag

Mästergravören Arvid Karlsteen föddes 1647 i Karlskoga. Han föddes således samma år som Elias Brenner. Efter en kort lärotid i Avesta hos Johan Michelsson Planting anställdes Karlsteen som gravör på kgl Myntet i Stockholm, men det var under sin utlandsvistelse i Frankrike och England som hans yrkesskicklighet utvecklades till fullo. När han kom åter till Sverige fick han anställning på kgl Myntet igen, denna gång som medaljgravör.

Stenströms bok om Karlsteen beskriver medaljkonstnären och hans arbete mycket grundligt. Boken är på 270 sidor och därutöver finns en katalog över mästaren arbeten.

Bland de svenska mynt- och medaljgravörerna intar Karlsteen en särställning. Stenströms bok är därför oundgänglig för varje numismatiskt intresserad samlare.


Titelsidan
 
Arvid Karlsteen porträtterad.

Vem som målat porträttet av Karlsteen råder det delade meningar om. Stenström hävdar att det är Martin Mijtens d.ä., men samma porträtt finns i Svenskt Biografiskt lexikon, och då heter konstnären D Richter d.y.

Med tiden kanske det går att enas om vem upphovsmannen till porträttet är.          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98