In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-08-18

 

Schmalkalder Pfenniger und Heller

av  Ingemar Svenson

"Schmalkalder Pfenniger und Heller − eine Regionalprägung für die Herrschaft Schmalkalden" är en trevlig liten skrift om myntningen i Schmalkalden 1684-1754 skriven på tyska. Författare är Wieland Jung och skriften som är i A4 format gavs ut av Numismatische Gesellschaft i Kassel 1956.

Schmalkalden är en liten stad i sydvästra delen av delstaten Thüringen i Tyskland, mitt i Tyskland. Under Fredriks I regeringsperiod var Hessen-Kassel och Schmalkalden i personalunion med Sverige. Fredrik I var då förutom kung av Sverige även Lantgreve av Hessen-Kassel och Schmalkalden. Landgrevar i Schmalkalden under aktuell tidsperiod var Carl 1670-1730, Fredrik I 1730-1751 och Wilhelm VIII 1751-1760. Personalunionen resulterade i mynt från båda områdena. En relativt stor regulgär myntning i Hessen-Kassel med både guld-, silver och kopparmynt och betydligt mindre myntning i Schmalkalden med de minsta valörerna i koppar. Mynten från dessa områden är inte att se som besittningsmynt och är därför inte heller upptagna i Sverige Besittningsmynt (SB-boken).

Myntningen pågick 1684 − 1754 och då huvudsakligen efter 1720. Endast tre småvalörer i koppar präglades: 1 schmalk pfennige, 1½ schmalk pfennige och 1 schmalk heller. Ur svenskt perspektiv är myntningen 1730 − 1744 då Fredrik I var lantgreve mest intressant då samtliga mynt från perioden bär Fredrik I:s monogram.

Följande år och valörer präglades i Fredriks namn.Flera varianter finns av de flesta mynten. För de 10 årtalen/valörerna som finns (se tabell ovan) redovisar Wieland Jung inte mindre än 35 olika mynt (typer, år och varianter). Den mest intressanta varianten (typen) måste vara en heller från 1736 där gravören i stampen "av misstag" graverat in det kungliga monogrammet på åtsidan "rätt-vänt". Detta misstag har resulterat i att de präglade mynten har fått ett spegelvänt kungligt monogram på åtsidan!

1984 utgavs boken ut i ett nytryck och detta nytryck går idag att köpa från flera olika tyska hemsidor.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Omslagsbild.            

En av sidorna i boken.                      Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98