In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-07-24

 

Gustaf Cavallis samling (Rediviva)

av  Ingemar Svenson

Under 1970-talet utkom en rad olika faximil-tryck av äldre numismatisk litteratur. Bland många i mängden kan nämnas Brenner 1691 och Gyllengrips auktionskatalog från 1737. Även modernare litteratur trycktes om. De många trycken har naturligtvis ett direkt samröre med ett ökade intresset för mynt och numismatik under 1970-talet. Genom nytrycken fick en helt ny målgrupp tillgång till dessa, i många fall, både dyra och svåråtkomliga böcker. 1971 lät Bokförlaget Rediviva trycka upp N.G. Bobergs mynthandels auktionskataloger över Gustaf Cavallis samling svenska kopparmynt 1611-1907. Förordet till boken 1971 är skrivet av Nils Ludvig Rasmusson.

Cavallis samling såldes på fem auktioner på Stockholms Stads Bokauktionskammare mellan maj och december 1927, Bobergs katalog 5-9. Bokauktionskammaren hade för övrigt adress på Myntgatan i Stockholm! De kanske mest intressanta delarna är de som ingående beskriver Gustaf II Adolfs kopparmyntsamling. Klippingarna (katalog 5) och rundmynten (katalog 6). Uppställningen av Gustaf II Adolfs kopparmynt följer en uppställning som än idag är relativt gångbar. Även om dagens forskning kommit betydligt längre. Men även i andra delar finns mycket matnyttigt.

I Redivivas bok finns även slutprislistorna från auktionerna. Naturligvis är prisbilden en helt annan idag och värderingspriserna 2014 är ofta flera hundra gånger högre än vad dåtidens köpare var villiga att betala. I sammanhanget är relationen mellan slutpriserna på olika mynt 1927 intressant. Det gäller både typer, varianter och kvalitet. Vissa mynt uppskattades 1927 mycket mer och andra betydligt mindre än idag. I jämförelse med dagens värderingspriser ger det en intressant bild av hur myntsamlandet och myntsamlarnas preferenser förändrats genom åren.

Bland många rariteter som såldes på Cavallis auktion kan nämnas. Spanska skölden serien 1625 med 1 öre: 230:- respektive 398:- (mynten finns idag i Avesta Myntmuseum respektive Sveriges Ekonomiska Museum), ½ öre 265:- (köptes av Sven Svensson) och ¼ öre för överkomliga 39:-.

Auktionernas dyraste mynt var 1 öre 1627 (Arboga) med tre kronor 1040:-. De i Sverige slagna ryska femkopekarna rönte redan 1927 stort intresse. En sliten femkopek 1764 13:50, en betydligt bättre 1778 550:- och två 1787 i toppkvalitet för 61:- respektive 86:-.

För den som är intresserade av olika provmynt, felpräglingar, avslag och tillfällighetspräglingar av mynt är boken en källa till mycket kunskap och inspiration. Vem har i modern tid sett ett skillingmynt 1805 slaget på nya plantsar till salu? Cavalli hade tre exemplar!

Kanske var det just denna bok om Cavallis samling som fick mig att intressera mig för kopparmynt i allmänhet och GIIA i synnerhet? Boken som bör ingå i varje numismatiskt bibliotek, går idag att för en billig penning köpa antikvariatiskt.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Bild på Redivivas omslag.            
Bild från boken. Boberg auktion 5            
Bild från boken. Gustav Cavalli.            
Gustav Cavallis namnteckning i en katalog från 1906.                      Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98