In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2014-06-14

 

Kungliga Myntet 1850 − 1950, av Torsten Swensson (red.). Stockholm 1950.

av  J O Björk

Denna festskrift utgavs för att celebrera Kungl. Myntets 100 år i de klassiska lokalerna på Kungsholmen i Stockholm. Byggnaderna som fortfarande finns kvar kan av den kulturhistoriskt intresserade beskådas på Hantverkargatan nästan framme vid Stadshuset.

Åtminstone fyra, i numismatiska sammanhang kända personer, har genom sina respektive kapitel satt sin prägel på denna trevliga bok. Jag tänker bl.a. på myntmästaren "TS", dvs. Torsten Swensson och dåvarande förste antikvarien, senare chefen vid Kungl. Myntkabinettet, Nils Ludvig Rasmusson (1904 − 1973). De uppehöll sig vid mynt-, kontroll- och justeringsverkets organisation resp. mynt- och medaljhistorien under nämnda tidsperiod. I mitt tycke är dock bokens stora förtjänst kapitlet om Tillverkningsavdelningens verksamhet som är skrivet av Tore Almqvist (1906 − 1992), driftchef vid Kungl. Myntet. De åtta sidorna text är kompletterade med hela 24 stycken informativa bilder − många av en sidas storlek. Boken, som ingalunda är ovanlig antikvariskt, rekommenderas till den som är intresserad av tillverkningsteknik, speciellt ringpräglingstekniken, vilken som bekant var alenarådande under de aktuella 100 åren.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Omslaget till Kungliga Myntet 1850 − 1950, av Torsten Swensson (red.). Stockholm 1950.            
Retuschering av stålpuns (stamp).                      Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98