In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
litteratur-
tips
2013-08-21

 

Monete Suedeze falsificate in monetaria din suceava − silingii reginei Cristina, Bukarest 1915.

av  J O Björk

Litet och oansenligt är detta häfte. Författaren är G. Sion och utgivaren Societatii Numismatice Române, dvs. Numismatiska föreningen i Rumänien. Dess innehåll är dock mycket intressant alldeles särskilt för oss svenskar eftersom det berör falskmyntningen i Suceava. Som bekant förfalskades där solidus eller schillingmynt från de svenska besittningarna Riga, Livland och Elbing. I förordet redogörs för att dessa mynt präglades i Tarapanaua, grundlagt av Dabija-Voda i Suceava, Rumänien. De följande sex sidorna utgör en variantförteckning av författarens samling av dessa historiskt intressanta mynt. Notabelt är att Sveriges besittningsmynt (SB) tar upp 59 st. kända "årtal" från Riga med Kristinas "namn" medan G. Sion förtecknar 112 varianter, av vilka ett antal med största säkerhet dock är äkta mynt från den svenska besittningen. Trots allt innehåller förteckningen följande suceava-präglade "årtal" som saknas i SB; 6, 30, 32, 66, 69, 70 och 76. En annan av häftets förtjänster som gläder variantsamlaren är naturligtvis de noggrant förtecknade omskrifterna.

Klicka på bilderna för att se dem i större format.
Titelsidan till Monete Suedeze falsificate in monetaria din suceava − silingii reginei Cristina, Bukarest 1915. Lägg märke till att häftet, utan konvolut, skickats per post till D. Holmbergs mynthandel i Stockholm!            
Utdrag ur förteckningen över falska solidusmynt präglade i Suceava i Rumänien. Av årtalen att döma tycks dock en del vara äkta mynt från de svenska besittningarna.                      Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98