In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2021-07-06

 

Tidskriften Myntstudier

Tidskriften Myntstudier, som ges ut digitalt och är kostnadsfri, ges ut av Numismatiska forskningsgruppen vid Stockholms universitet. Tidskriftens första nummer utkom år 2003 på initiativ av den dåvarande föreståndaren, Kenneth Jonsson.

Numismatiska forskningsgruppen har nu sammanställt ett register över tidskriften samt ett register över de författare som bidragit med artiklar till tidskriften.

Register Myntstudier

Register ordnat efter författare

Tidskriftsserien hittar du här >>


          Senast uppdaterad 2021-07-25           Copyright © 1996-2021           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98