In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2022-11-24

 

Tidskriften Myntstudier

Tidskriften Myntstudier, som ges ut digitalt och är kostnadsfri, ges ut av Numismatiska forskningsgruppen vid Stockholms universitet. Redaktör för tidskriften är föreståndaren Jens Christian Moesgaard.

Tidskriftsserien hittar du här >>


          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98