In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

 

 

Svenska Numismatiska Föreningen har sålt Myntauktioner i Sverige AB

Vid sitt styrelsemöte den 16 juni beslutade Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) att avyttra sitt helägda aktiebolag Myntauktioner i Sverige AB (MISAB).

SNF:s styrelse anser att det bästa för framtiden − för såväl föreningen som för MISAB − är att auktionsbolaget blir fristående och får nya, privata ägare. En sådan ägarförändring kommer att låta bolaget utvecklas fritt. Med MISAB:s goda intentioner för numismatiken kommer detta även att gagna vår vetenskap. Bolagets nuvarande styrelse och VD, som är de som har drivit bolaget framgångsrikt och till stort gagn för föreningen i 13 år, blir dess nya ägare. Sedan den 15 augusti äger dessa alltså MISAB.

MISAB förblir även framledes en viktig samarbetspartner för SNF. Bolagets aktiviteter kommer också i framtiden att till stor del utgå från föreningens lokaler på Banérgatan 17 i Stockholm.

SNF önskar MISAB:s nya ägare lycka till och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Stockholm den 18 augusti 2022

Curt Ekström
Ordförande Svenska Numismatiska Föreningen


          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98