In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2019-10-20

 

Sveriges enda minnesmynt i koppar

av Lennart Castenhag

Minnesmyntet 9:e juli 1794 fortsätter att intressera myntsamlare, och variationsrikedomen för denna myntgrupp tycks vara större än vad vi tidigare trott.

Förteckningen över minnesmynten har nu uppdaterats, och vi finner att mynten tills vidare kan delas in i fem grupper.För att ta del av vad som döljer sig bakom denna uppdelning   klicka här >>          Senast uppdaterad 2020-02-22           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98