In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2020-03-12

 

Sveriges enda minnesmynt i koppar

av Lennart Castenhag

Minnesmyntet 9:e juli 1794 fortsätter att intressera myntsamlare, och variationsrikedomen för denna myntgrupp tycks vara större än vad vi tidigare trott.För att ta del av bilderna bakom tabellen   klicka här >>          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98