In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2019-01-24

 

Märklig halvriksdaler 1639

av Lennart Castenhag

Ett foto på en Christina halvriksdaler 1639 insändes till webbredaktionen häromdagen. Myntet är försett med hänge och det är förgyllt, men det är inte det som är anmärkningsvärt. Myntet har ett förvirrat (felstavat) årtal.

Klicka på bilden för att se den i kraftig förstoring

Halvriksdaler 1639 Christina.  SM 23b, typ 1B.
Myntort Sala, myntmästare Markus Kock.
Åtsidans omskrift slutar med ET : PR : HE : + :
Årtal MDC M XXXVIIII (ett extra M efter C)


Myntet har god konserveringsgrad vilket gör att alla detaljer framträder tydligt. Det uppenbara intrycket är att myntet inte är en förfalskning vilket gör det än mer märkligt att årtalet fått denna utformning. Det kan anses uteslutet att årtalet skulle ha blivit manipulerat efter det att myntet lämnade myntverkstaden i Sala.

Då myntet präglades var Christina 13 år, det är således ett ungdomsporträtt av henne vi ser på myntet. För halvriksdalrar 1639 finns två alternativa format för årtalet: MDCXXXIX och MDCXXXVIIII. Vi på webbredaktionen kan inte påminna oss ha sett en halvriksdaler 1639 med sådant här felstavat årtal tidigare.

Är det mynt som vi här presenterar känt sedan tidigare?
Om det är någon som har något att berätta, hör av er till webmaster@numismatik.se

Litteratur

SM  Sveriges mynt 1551-1977, av Ahlström, Almer, Hemmingsson          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98