In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2020-05-11

 

Kristinas 1/4 ören 1635-1636

Av Lennart Castenhag

Myntorten för Kristinas 1/4 ören kan lätt bestämmas utifrån det påstämplade årtalet, men under åren 1635-1636 pågick produktionen parallellt i Nyköping och Säter. Av den anledningen preciseras inte alltid myntorten för dessa år. Man väljer då ofta den svepande formuleringen "Nyköping eller Säter".

Ulf Ottosson föreslog en metod 1994[1] för att klargöra förhållandena. Med hjälp av gravörstilen går det att bestämma myntorten, ansåg han. Se nedanstående bild. Vi måste nog hålla med Ulf.

Det är inte svårt att se skillnaden mellan Nyköping och Säter för åren 1635 och 1636
om myntens konserveringsgrader är någorlunda goda.

Om du vill läsa mer om Kristinas 1/4 ören, klicka   här >>

Fotnot
[1] Mynttidningen 1994 nr 5/6. Utgivare: Myntmästaren.


Grafik av författarenDokumenthistorik
2020-05-11   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98