In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2018-03-31

 

GVT istället för GVST
på ett Säteröre 1628, Gustav II Adolf

Av Lennart Castenhag

Under åren 1627 − 1631 lät kung Gustav II Adolf producera runda kopparmynt i valören 1 öre, 1/2 öre och 1/4 öre. Kungens namn i latiniserad form skrevs till en början GVSTAVUS ADOLPH, vilket ska utläsas Gustavus Adolph, dvs Gustav Adolf. Under senare delen av år 1628 förkortades kungen namn till GVST ADOLP, dvs Gust Adolf, och den namnformen användes vanligen fram till slutet av 1631.

Under år 1628 råkade gravören stava fel. Det blev GVT ADOLP, dvs Gut Adolp (bra Adolf). Ett enda mynt har överlevt till dags dato med denna märkliga felstavning.

Säteröre 1628, Gustav II Adolf
40,5 mm   27,385 g   Ref: Sonesgården  43 1/2


Åtsidans omskrift

GVT ADOLP D G SVEC GOT VAN REX M P F

Vilket är en förkortning av

GV[s]T[avus] ADOLP D[ei] G[ratia] SVEC[orum] VAN[dalorum] REX M[agnus] P[rinceps] F[inlandiae]

Vilket kan översättas med:

Gustav Adolf med Guds nåde, svears, göters och venders konung, storfurste av Finland.Foto och grafik av författaren          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98