In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2019-11-06

 

Fyrk 1624 Gustav II Adolf − präglad tre gånger

Av Lennart Castenhag

1624 var första året för Gustav II Adolfs kopparklippar och fyrkarna finns i flera utföranden i avseende på kronor och vase. Mynten präglades för hand (hammarprägling) och kvalitén kunde variera högst avsevärt, ofta med uselt resultat.

Se nedanstående bild. Det första intrycket av myntet är att det är präglat på ett väl tilltaget myntämne. Vid närmare granskning visar det sig att myntets frånsida är präglad tre gånger.Kopparfyrk Säter 1624 Gustav II Adolf.Anledningen till att frånsidan har ompräglats kan vi bara spekulera i, kanske höll de två första präglingarna inte måttet. Det är förbluffande att åtsidan inte bär spår av den omilda behandlingen.Dokumenthistorik
2019-11-06   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98