In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv
kortare
notiser

2017-06-05

 

Två mark Karl XI i oädel metall

Av Lennart Castenhag och Erik Lie

2 mark Karl XI präglades i Stockholm under åren 1661 till 1697. Variationsrikedomen för dessa silvermynt är stor och här presenteras dessutom ett sådant mynt i koppar − synbarligen slagen med originalstampar.

foto Lennart Castenhag

2 mark 1670, Karl XI, Stockholm

Diameter: 29,2 - 29,6 mm   vikt: 9,88 g   material: koppar.
Årtalsiffror typ 3 *)     stampställning 180 grader.

Myntets tidiga öden är höljt i dunkel men det är sannolikt slaget på myntverket i Stockholm med originalstampar. Eftersom det är ett kopparmynt kan man tänka sig att en anställd vid myntverket har slagit myntet för egen räkning. Myntet är därmed att anse som en förfalskning. Vilket myntämne som har kommit till användning är omöjligt att fastställa, och spår av överprägling på ett äldre mynt kan inte upptäckas.Som jämförelse visas nedan ett silvermynt ur Uppsala Universitets Myntkabinetts samlingar. Observera att både storlek och vikt överensstämmer tämligen väl med ovan presenterade kopparmynt.

foto Uppsala Universitets Myntkabinett

Diameter: 30,2 mm   vikt: 9,93 g   material: silver.
Årtalssiffror typ 4 *)   SM 121b
Stampställning 180 grader.   Kontramarkering 16S81 över sköld.
Ytterligare ett kopparmynt − slaget med stampar avsedda för silver

På Misab auktion 7, lot 1093, såldes en partiellt svagpräglad 1 mark 1649 (?), Christina, i koppar för 5.800 kr inkl provision. I auktionsannonsen förde man fram teorin om att myntet skulle kunna vara en samtida förfalskning, präglad med originalstampar. Det gjordes också troligt att myntet ursprungligen skulle ha varit förtennat eller försilvrat vilket styrker förfalskningsteorin.

foto Myntauktioner i Sverige AB

Ett motsvarande mynt i silver såldes på SNF auktion 153, lot 22, för 4.290 kr inkl provision. Myntet hade tidigare ingått i den väldiga myntsamling som Sven Svensson lämnade efter sig (SS2370).

foto Svenska Numismatiska Föreningen


Fotnot

*) Holmberg, B. Carl XI:s mynt. Stockholm 1931.Dokumenthistorik

2017-06-05   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-04-03           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98