In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

aktuellt kommande
aktiviteter
ungdoms-
hörnan
kortare
notiser
litteratur-
tips
nytt från Nordisk
Numismatisk Union
aktuell numis-
matisk forskning
nyhets-
arkiv

2018-01-13

 

Dubbelpräglingar

Dubbelprägling innebär att stampen (vanligen överstampen) har slagits två gånger mot myntämnet. Resultatet blir att hela eller delar av myntbilden dubbelpräglas så att två myntbilder uppstår, ofta något förskjutna i förhållande till varandra. På moderna mynt kan denna typ av präglingsfel uppskattas av samlare, men då den uppträder på äldre mynt, t ex medeltidsmynt, blir reaktionen hos samlarna vanligen den motsatta.

I följande exempel har frånsidan dubbelpräglats partiellt, vilket fått till resultat att vi kan se två vapensköldar förskjutna i förhållande till varandra. Läsbarheten för omskrifterna verkar dock inte ha berörts i nämnvärd omfattning. Möjligen kan vi skymta en rest av M i MONETA till vänster om det M som har präglats i sin helhet.

Hvid, 1448-1481, Kristian I, Malmö, Danmark
Diameter 16,5 mm   vikt 0,780 g   Ref.: Galster 23c

Åts.omskr: CRISTIERN D G R D'
Kristian, av Guds nåde, kung av Danmark.
I fältet ett krönt K

Frs.omskr: MON MAL MOI ENS
                        [MONeta MALMOIENSis]
Mynt från Malmö.
I fältet en vapensköld.Följande exempel visar en dubbelprägling på myntets åtsida som har resulterat i att två halva myntbilder har uppstått något förskjutna i förhållande till varandra.

Real 1373-1379, Enrique II, Sevilla, Kastilien
26,6 x 26,7 mm   4,950 g   Ref: MEC(6) 598var
Myntet är av gott silver och det är från Enriques tredje myntningsperiod, dvs 1373-1379.

Åts omskr: + DOMINVS MICHI AIVTOR ED EGO D / PICIAM INIMCOS MEOS
Herre, var till min hjälp, och jag skall försonas med mina fiender
I fältet: Bokstäverna EN under en krona, dvs Enrique.

Frs omskr: + ENRICVS DEI GRACIA REX CASTE
Enrique, med Guds nåde kung av Kastilien
I fältet: En fyrdelad vapensköld inom ett fyrpass.
I första och tredje fältet är det lejon.
I andra och fjärde fältet är det borgfasader.
Rosor i tre av fyrpassets vinklar.
I den fjärde vinkeln finns ett "S",
som utvisar myntorten Sevilla.
          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98