Falsk Riksdaler 1611 (?). Källa: Gustavianum. Årtalet är svårt att tyda.


Som jämförelse visas här en äkta Riksdaler från 1617.

Riksdaler 1617. Källa: Gustavianum.