In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
silvermynt
stormaktstiden

 

En dubbel norsk speciedaler - en rysare

På Frimärkshusets myntauktion 2010 utbjöds en dubbel speciedaler 1644, Christian IV. Enligt annonstexten skulle detta vara det enda kända exemplaret i privat ägo. Tre exemplar skulle finnas i offentliga samlingar. Utropspriset var 100.000 svenska kronor.

Det berättades vidare att myntet tidigare hade sålts på Bruun-Rasmussens auktion 1976.Intresset för den norska speciedalern blev mycket stort och en svensk köpare vann budstriden - 400.000 plus 80.000 i köparprovision. Den svenske köparen kontaktade därefter auktionsfirman Künker i Tyskland för en vidareförsäljning, men på Künker ville man försäkra sig om att myntet verkligen var äkta så det skickades på analys till Leibniz universitet i Hannover. Det visade sig att myntet var falskt!

Den svenske köparen kontaktade då Frimärkshuset och ville ha pengarna tillbaka, men försäljningen hade redan reglerats och inlämnaren hade inte pengarna kvar.

Efter en del påfrestande turer fram och tillbaka löste det sig i alla fall till slut. Nedan visas bilder på de mynt som det här berättas om. Överst myntet från Brun-Rasmussen-auktionen (är det verkligen äkta?), därunder visas myntet från Frimärkshusets auktion och underst visas ett äkta mynt. Huruvida myntet från Bruun-Rasmussen-auktionen är identiskt med myntet från Frimärkshusets auktion är osäkert, men nog förefaller det vara en gjuten kopia.


          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98