Kristina. Avesta. 1 Öre 1649. Maskinslagen förfalskning från 1970-talet.

Bilden lånad från Myntbloggen. Foto Ulf Ottosson.


En äkta ettöring 1649

Trots att myntet inte är i toppskick är det "liv" i detaljerna.
Se kungakronan på åtsidan och frånsidans krona i dalavapnet.
Jämför även de bägge myntens sveakronor i riksskölden.