In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
plåtmynt

 

1/2 Daler Silvermynt 1718 - ytterligare förfalskningar

Nedanstående bilder är uppfångade från avslutade nätauktioner i början av 2011 av Tony Kamil som ställt dem till SNF:s förfogande.Att det här är en gjuten kopia står väl ganska klart. Kanske är det rentav en avgjutning av en falskprägling.


Denna präglade kopia ser inte trovärdig ut trots de vackra stämplarna. Hörnstämplarnas kronor är för breda.


Återigen en gjuten kopia, kanske en avgjutning av en präglad förfalskning.


Här är en präglad kopia igen. Om kanterna skulle visas i bild skulle de tala sitt tydliga språk. Även här är kronorna i hörnstämplarna för breda.

          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98