In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
plåtmynt

 

Falska 1/2 Daler Silvermynt 1710

För att visa hur en äkta halvdaler 1710 ska se ut, presenteras här ett mynt som såldes på Aurum4. På det här exemplaret har myntets vikt kalibrerats genom att hörnen klippts av. Så kan det se ut, men det ser inte alltid exakt ut på det viset på dessa mynt.

Halv Daler 1710 verkar vara ett populärt mynt att kopiera (förfalska). Det förekommer både präglade förfalskningar och avgjutningar av präglade förfalskningar.

Nedan visar ett axplock av mängden falska halv-daler 1710. De mynt som här visas såldes på nätauktioner under några månader i slutet av 2010 och början av 2011. Ibland har säljaren enbart hänvisat till bilderna i annonsen och ibland säger han sig inte ha en aning om huruvida myntet är äkta eller falskt. Då gäller det att dra öronen åt sig.

Bilderna har fångats upp av Tony Kamil som ställt dem till SNF:s förfogande.


Att nedanstående plåtmynt är en avgjutning råder det väl knappast någon tvekan om. Se gjutblåsorna och se hur stämplarna ser ut. Det är till och med troligt att myntet är en avgjutning av en präglad förfalskning.


Här är en präglad förfalskning, och sådana är luriga. Hur är det med kanten? Är den verkligen klippt? Den ser tämligen slät ut.

Genom att väga myntet går det att definitivt avslöja förfalskningen. Det finns inga spår av att myntets vikt kalibrerat genom att något av hörnen har klippts av.


Ytterligare en avgjutning.


Här försökte säljaren övertyga presumtiva köpare genom att lägga ut många bilder i annonsen, men myntet är en präglad förfalskning.


Här är åter en avgjutning, vilket framgår om man tittar på stämplarna. Säljaren försökte övertyga genom att visa myntets kant, men den ser sanneligen inte äkta ut.


Detta plåtmynt är en präglad förfalskning. Tyvärr betalade köparen drygt tretusen kronor för falsariet.


Av blåsorna i ytan framgår att detta är en avgjutning. Kanten är dessutom slät och fin.


Att detta är en avgjutning råder väl inget tvivel om.


Följande mynt är lite lurigt. Det är sannolikt en präglad förfalskning, men den är korroderad vilket ger sken av hög ålder. Några avklippta hörn går inte att se som skulle tyda på att myntets vikt har kalibrerats.

          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98