In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
plåtmynt

 

4 Daler Silvermynt 1729

Följande 4 Daler Silvermynt 1729 såldes på en nätauktion. Plåten ser misstänkt gjuten ut, men det finns ingen text ingraverad som upplyser om att det är en kopia. Se stämplarna. De ser gjutna ut och se kanten. Den är slät och fin.

Den som sålde plåten förstod vad det handlade om och annonserade ut den som kopia. Bilden nedan är förminskad till 85% av verklig storlek.

Det här är en avgjutning av en äkta plåt. Det kan man se av hörnen som klippts av då myntets vikt har kalibrerats.

Foto Lennart Castenhag          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98