falsk penning, brakteat, 1700- eller 1800-tal
11,6 x 14,8 mm.   0,275 gram.

Möjlig förlaga:     Penning, Knut Eriksson (1167-96), Lödöse.
Lejon inom slät ring med bakåtvänt huvud. LL XII 1a.


Ovanstående penning har möjligen producerats i syfte att fylla luckor i samlingar, men vid en jämförelse med ett äkta mynt syns skillnaden tydligt. De spegelvända fördjupningarna på baksidan är skarpare och tydligare än originialet vilket visar att myntet inte är äkta. Dessutom kan man ifrågasätta silverhalten i objektet.

Foto: Lennart Castenhag