falsk penning, brakteat, 1700- eller 1800-tal
12,4 x 14,1 mm.   0,195 gram.

Möjlig förlaga:

Penning, Magnus Ladulås (1275-90), Svealand.
M inom slät ring med bokstaven omgiven av fyra kulor. LL X 3d.Ovanstående penning har möjligen producerats i syfte att fylla luckor i samlingar, men vid en jämförelse med ett äkta mynt syns skillnaden tydligt. De spegelvända fördjupningarna på baksidan är skarpare och tydligare än originialet vilket visar att myntet inte är äkta. Dessutom kan man ifrågasätta silverhalten i objektet.

Foto: Lennart Castenhag

Som jämförelse, en äkta penning Magnus Ladulås,
med kulor till höger och vänster och under,
LL X 3c.