In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
antiken
medeltiden

 

Varning för nya förfalskningar
        av medeltidsmynt

Nyligen har ett falskt svenskt medeltida mynt erbjudits på en internationell Internetauktion. Tillverkaren har delvis missuppfattat inskrifterna, men typen är Sten Sture d.ä. (1470-1497, 150 1-1503), Stockholm, örtug, LL 3. Stilen är helt felaktig för typen och det är ingen tvekan om att det är en förfalskning. Säljaren var bosatt i Litauen.

Enligt uppgift på Internet har samma säljare även sålt två exemplar av ett falskt engelskt vikingatida mynt, Cnut (1016-1035), Quatrefoil, Crew kerne, Winas. 1 detta fall var förfalskningarna mycket välgjorda och enligt samma källa på Internet var de sannolikt tillverkade i Ukraina.

Det kan noteras att ett flertal väl gjorda förfalskningar av vikingatida tyska mynt också har dykt upp på marknaden under senare år. Traditionellt har antika mynt varit mest ut satta för förfalskningar, men nu verkar det som om även medeltida mynt drabbas i ökad utsträckning.
                                                                                    Kenneth Jonsson

                       


Artikeln publicerad i SNT nr 5, 2002.

          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98