2021-03-26   L Castenhag

Dukat 1750 − kopior utan kopiemärkning

Reproduktioner av dukaten 1750 lades ut till försäljning på en auktion på Internet. Bilden i annonstexten är kompletterad med texten "COPY", men denna text finns inte på de exemplar som levereras. Levererans sker från Italien.

Av annonstexten framgår att reproduktionerna har en diameter av 21,8 mm. Det står också i annonstexten att vikten hos reproduktionerna varierar, det anges inte ens en ungefärlig vikt.

Det rapporterades senare från en samlare i Sverige att det exemplar han köpte (i vetskap om att det är en reproduktion) har vikten 3,58 g, dvs högre vikt än de två äkta exemplaren som här presenteras. Myntet är inte magnetiskt, och det har diagonalt räfflad rand.

Reproduktionen av Dukaten 1750 spökar fortfarande i mars 2021. Ett exemplar lades ut till försäljning på Ebay av en fransktalande person. Ingen uppgift om vare sig diameter eller vikt. Säljaren tillstod lite försiktigt att det kunde röra sig om en reproduktion. Vi kan dock se att det råder stor likhet mellan detta exemplar och det föregående exemplaret (märkt med COPY).

Det är tydligt att porträttet är slarvigt graverat, vilket kanske inte är till så mycket stöd om man inte har ett äkta mynt att jämföra med. Största försiktighet anbefalles således.


Reproduktion till salu på Internet december 2019. Vikt 3,58 g.


Reproduktion till salu på Ebay mars 2021.


Äkta Dukat såld på Misab 17, lot 430. Vikt 3,47 g   (av ostindiskt guld)   Ref SM 42.


Diameter 22,2 mm.   Vikt 3,49 g   (av ostindiskt guld)   Ref SM 42.

En äkta dukat får man betala många tusenlappar för. När kopiorna kommer i cirkulation finns det risk för att något exemplar saluförs utan upplysning om att det är en kopia. Det gäller således att se upp.

Dokumenthistorik

2021-03-26 Kompletterat med en ytterligare falsk dukat. Denna gång till salu på Ebay.

2020-01-28 Kompletterat med vikten på den falska dukaten.

2019-12-14 Dokumentet skapat.

          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98