2020-01-28   L Castenhag

Dukat 1750, kopior utan kopiemärkning

Reproduktioner av dukaten 1750 lades ut till försäljning på en auktion på Internet. Bilden i annonstexten är kompletterad med texten "COPY", men denna text finns inte på de exemplar som levereras. Levererans sker från Italien.

Av annonstexten framgår att reproduktionerna har en diameter av 21,8 mm. Det står också i annonstexten att vikten hos reproduktionerna varierar, det anges inte ens en ungefärlig vikt.

Här visas bilden av en reproduktion i jämförelse med två äkta exemplar.

Tillagt den 28 jan 2020. Det har nu rapporterats från en samlare i Sverige att det exemplar han köpte (i vetskap om att det är en reproduktion) har vikten 3,58 g, dvs högre vikt än de två äkta exemplaren som här presenteras. Myntet är inte magnetiskt, och det har diagonalt räfflad rand.

Det kännetecken som återstår är att porträttet är "slarvigt" graverat, vilket kanske inte är till så mycket stöd om man inte har ett äkta mynt att jämföra med. Största försiktighet anbefalles således.


Reproduktion. Vikt 3,58 g.


Vikt 3,45 g   (av ostindiskt guld)   Ref SM 42.


Diameter 22,2 mm.   Vikt 3,49 g   (av ostindiskt guld)   Ref SM 42.

En äkta dukat får man betala många tusenlappar för. När kopiorna kommer i cirkulation finns det risk för att något exemplar saluförs utan upplysning om att det är en kopia. Det gäller således att se upp.

Dokumenthistorik

2020-01-28 Kompletterat med vikten på den falska dukaten.

2019-12-14 Dokumentet skapat.

          Senast uppdaterad 2020-09-01           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98