In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

introduktion legendarer antiken
medeltiden
vasatiden kopparmynt
stormaktstiden
silvermynt
stormaktstiden
plåtmynt frihets-
tiden
gustavianska
tiden
1800-tal
1900-tal
frihets
tiden

 

Bergslagspollett 10 mark 1721 - äkta eller falsk?

Nedanstående bergslagspollett såldes som äkta på en nätauktion. När väl affären var genomförd uppstod tvivel huruvida myntet var äkta eller om det var en avgjutning. Den poriga ytan såg inte trevlig ut.

Myntets diameter är 26 mm vilket stämmer någorlunda med det mått sådana här bergslagspolletter ska ha.

Efter diskussion med myntsamlarkollegor fastställdes att myntet faktiskt är äkta. Det är sannolikt ett jordfynd som blivit hårt korroderat. Efter det att korrosionen avlägsnats har det uppstått gropar och porer i myntytan.

Det som talar för myntets äkthet är några detaljer:
  - på åtsidan, se strömmarna i floden och det högra gruvtecknet. Där finns skärpa.
  - på frånsidan, se omskriften kl 6. Den har skärpa.

Slutsats: myntet är äkta.

Foto Lennart Castenhag

          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98