In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

auktioner i föreningens egen regi Myntauktioner i Sverige AB

 

Myntauktioner i Sverige AB


januari 2016  Internetauktioner på Misab

Föreningens auktionsbolag Myntauktioner i Sverige (MISAB) börjar nu med internetauktioner. Tanken med internetauktionerna är att avlasta de ordinarie auktionerna volymmässigt. Lite enklare material kommer att säljas via den nya internetkanalen och det bättre materialet som tidigare på de ordinarie auktionerna i mars och september.

Vid den första auktionen som har slutdatum söndag den 7 februari kommer inte mindre än 335 lots att säljas. Huvudsakligen består utbudet av svenska objekt, allt från medeltid fram till kronmyntsperioden. Det är en bra blandning av svenska objekt som säljs. Allt från lite större objekt i riksdalervalör ofta med någon form av åverkan till småmynt i hög kvalitet. Till topparna får räknas Johan III:s 2 daler utan år och 2 1/2 öret 1661. Den första med inskription och den senare i lite lägre kvalitet, 1. Utropspriserna är i intervallet från 300 till 5000 kronor. Första auktionsstart är 16.00 och sedan löper auktionen på med ett avslut per minut.

Auktionen är öppen för alla, såväl medlemmr som icke-medlemmar.

Ingemar Svenson

maj 2009  Myntauktioner i Sverige AB startas upp

I SNT 4/2009 aviserades nyheten att SNF har startat ett nytt auktionsbolag, kallat "Myntauktioner i Sverige AB".

Bolaget har sin egen webbplats:   Myntauktioner i Sverige ABHär kan du läsa artikeln från SNT 4/2009 i sin helhet:

SNF:s auktionsverksamhet

Svenska Numismatiska Föreningen har under årtionden sålt mynt och andra numismatiska objekt genom auktion. Detta har dels skett genom inlämning från enskilda föreningsmedlemmar, dels genom att Sven Svenssons efterlämnade samling successivt försålts ända sedan början av 1960-talet. Under senare år har möjligheten till inlämning från enskilda medlemmar varit begränsad.

SNF har nu bildat ett helägt aktiebolag, Myntauktioner i Sverige AB, som framdeles kommer att ombesörja all auktionsverksamhet. Bildandet av aktiebolaget har en rad fördelar. För det första innebär tillkomsten av det nya bolaget, att det sker en tydlig avgränsning mellan auktionsverksamhetens kommersiella sida och föreningens vetenskapliga verksamhet. Föreningen kommer att kunna ägna full kraft åt det stadgeenliga, vetenskapliga syftet samt åt sina medlemmar.

Vidare innebär bolaget, att föreningens medlemmar nu har tillgång till de sedan lång tid efterfrågade auktionstjänster som vi av personalmässiga och andra skäl tidigare varit tvungna att tacka nej till. Myntauktioner i Sverige AB kommer att vara mycket resursstarkt, inte minst vad avser den numismatiska kompetensen, som kommer att kunna sökas hos föreningens medlemmar.

Ett mycket viktigt skäl för tillkomsten av bolaget är de ekonomiska tillgångar bolagets överkott kommer att tillföra föreningens verksamhet. SNF har under många år varit beroende av provisionsintäkter från försäljningen av Svenssonmynten för att kunna bedriva publicerings- och medlemsverksamheten. Svenssons samling kommer inom ett antal år att vara slutsåld och utan tillskott från aktiebolaget kan inte dagens höga ambitionsnivå upprätthållas i framtiden.

Dan Carlberg och Jan-Olof Björk

MISAB finns nu representerad
på den välkända internetportalen          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98