In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2017-10-19

 

Ett tvåtusenårigt engelskt mynt

Av Lennart Castenhag

Ungefär omkring år 90 f.v.t. producerades de första mynten i England. Senare försågs myntet ibland med inskriptioner med kungarnas namn. Det hände även att myntortens namn fanns med vilket indikerar att det skrivna ordet kommit i bruk i ökad utsträckning i området - även på latin.

Tasciovanus var kung över Catuvellauni under åren 25 f.v.t. 20 f.v.t. Han enade de bägge folkstammarna (kungarikena) Trinovantes och Catuvellauni och var dess kung under åren 20 f.v.t. - 10 e.v.t. Han efterträddes av Cunobelinus som var kung under åren 10-40 e.v.t.


7 ggr förstoring

AE unit ca år 10-40, kung Cunobelinus,
Trinovantes-Catuvellauni

16,9 x 15,5 mm.   2,74 g.   Ref: ABC 2957,  van Arsdell 2089-1 25

 
Åts: Lagerkrönt huvud
vänt åt vänster.
                  Frs: Kentaur med mantel,
vänd åt höger,
blåser i ett horn.
Hornet syns dåligt
på detta ex.

Myntet har kommit att kallas "Cunobelinus kentaur".

Omskrift: CVNOBELINI                                                             Omskrift: TASCIOVANI


År 43, dvs strax efter det att ovanstående mynt hade präglats, invaderades ögruppen av romarna som där etablerade provinsen Britannia. Efter det att romarna hade dragit sig tillbaka på 400-talet inträdde medeltiden i Storbritannien.

Kungarikena Catuvellauni och Trinovantes
i sydöstra England för 2000 år sedan.


Om du vill läsa mer om de första engelska mynten,   se här >>

Foto och grafik av författaren


Litteratur
 
ABC-boken   Chris Rudd. Ancient British Coins. 2010.
 Dokumenthistorik

2017-10-19   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98