In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-08-01

 

En tvåtusenårig engelsk guldstatér

Av Lennart Castenhag

Under det första århundradet före vår tidräknings början präglades de första mynten i England, dvs under keltisk tidsålder i England. Här presenteras ett exempel på ett mycket tidigt engelskt guldmynt.


6 ggr förstoring

AU Statér c:a år 55 f.v.t. från kungariket Catuvellauni
18 mm.   5,750 g.   Ref: ABC 2433,  van Arsdell 1476-1,   SCBC 32

 
Åts: Lagerkrönt huvud
sett uppifrån.
                  Frs: Bevingad häst i
typisk keltisk stil.

Tyvärr har nygjorda förfalskningar upptäckts av detta mynt. Det gäller således att se upp även inom detta samlarområde.


Namnet på den kung som regerade i Catuvellauni omkring år 55 f.v.t. är inte känt, men enligt myten var Cassivellaunus kung i Catuvellauni vid denna tid. Denna uppgift är idag ifrågasatt av historikerna.

Myntet som här presenteras saknar inskrift och benämns Early Whaddon Chase. Whaddon är ett område strax sydväst om dagens Cambridge. Platsen låg för drygt tvåtusen år sedan i det dåtida kungariket Catuvellauni. Se litteraturlistan nedan avseende The Whaddon Chase Find.

Omkring är 40 f.v.t. hade Catuvellauni uppnått en dominerande ställning i England under kung Addedomaros. Han efterträddes år 25 f.v.t. av Tasciovanus som fem år senare enade Catuvellauni och Trinovantes till ett rike.

Kungarikena Catuvellauni och Trinovantes
i sydöstra England för drygt 2000 år sedan.


Hos de grekiska stadsstaterna under 500-talet och 600-talet f.v.t. var statér "huvudmynt", men någon övergripande standardisering fanns inte. Man skilde också på elektronstatér, guldstatér och silverstatér. En silverstatér kunde motsvara 2 − 3 drakmer.  (Källa: Flensborg. Numismatisk leksikon. 1996.)

Om du vill läsa mer om de första engelska mynten,   se här >>

Foto och grafik av författaren


Litteratur
 
ABC-boken Chris Rudd. Ancient British Coins. 2010.

SCBC   Coins of England. Spink 2012. (senare utgåva finns)

The Whaddon Chase Find   Publicerades i The Numismatic Chronicle and Journal of the Numismatic Society Vol. 12 (April, 1849 − January, 1850), pp. 52-56

Robert van Arsdell,   Celtic Coinage of Britain. 2017.
Kan nås via följande länk
https://www.vanarsdellcelticcoinageofbritain.com


Dokumenthistorik

2018-08-01   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98