In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2015-06-03

 

Tronföljdsmyntet

Av Lennart Castenhag

Den franske kungen Karl VI drabbades av sinnesjukdom och är mest känd som Karl "den galne". På grund av sin sjukdom var det omöjligt för honom att styra landet och inbördeskrig bröt ut.

Den engelske kungen Henrik V tog tillfället i akt och lade under sig den viktiga franska provinsen Normandie år 1419. Det här var mitt under den bittra tvisten mellan England och Frankrike 1337 − 1453 som i historieböckerna kallas "hundraårskriget".

Efter det att Henrik V av England hade tagit Normandie i besittning var det mången fransman som gärna såg att han blev kung över resten av Frankrike också. Händelserna utvecklade sig också så att han utsågs till fransk tronarvinge. Den engelska drömmen om att lägga under sig hela Frankrike såg därmed ut att bli verklighet. Måtte bara Karl VI snarast möjligt lämna jordelivet så att planen skulle kunna sättas i verket. Henrik var övertygad om att det skulle gå vägen och han tog Karl VI:s dotter Katarina till sin gemål. Se nedanstående mynt som är slaget av Henrik V i Rouen. Enligt omskriften skulle han då vara fransk tronarvinge.

Klicka på bilden för mer info.

Niquet, 1419-1422, Henrik V, Rouen   (3 ggr förstoring)
21,2 x 22,6 mm   2,110 gram     Ref: Roberts 3702 *)

+H REX ANGL HERES FRANC
+SIT NOME[n] D[omi]NI BENEDICTV[m]

Kung Henrik av England, arvtagare till Frankrike[s tron]
Välsignat vare Herrens namnSå hände det äntligen − Karl VI avled på hösten 1422, men nästan samtidigt dog också Henrik V. Hade han bara lyckats hålla sig vid liv i ytterligare två månader skulle han ha blivit krönt till Frankrikes kung. Vad skulle nu hända med Frankrike?

En av Karl VI:s söner, Karl (sedermera Karl VII), insåg att det hade öppnats möjligheter för honom. Han utropade sig till kung över Frankrike, men stödet från nationen var svagt. I den södra delen av riket misstrodde man honom rentav. Men engelsmännen gav inte upp. De trappade upp sina krigsinsatser mot Frankrike som hade svårt att stå emot den engelska armen. Karl kände att situationen var honom övermäktig

Då sökte en 17-årig dam upp Karl och bad att få leda hans arme − och plötsligt vände krigslyckan till fransmännens fördel. De lyckades till och med befria Orleans. Därefter tog den unga damen Karl till Reims under stor dramatik för att han skulle krönas till Karl VII av Frankrike. Den unga damens namn var Jeanne d'Arc.

År 1453 var "hundraårskriget" slut. Karl VII hade återerövrat alla områden i Frankrike som engelsmännen hade lagt beslag på − nästan. Staden Calais var fortfarande under engelsk kontroll.


Foto och grafik av författaren

*) James N Roberts, The Silver Coins of Medieval France, New York 1996.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98