In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2017-03-06

 

Mynt från det medeltida Toulouse

Av Lennart Castenhag


Grevskapet Toulouse upprättades av Karl den store i slutet av 700-talet som en del av Akvitanien i det väldiga Frankerriket. Toulouse hade i likhet med övriga feodalprovinser i denna del av Frankerriket en mycket självständig ställning.

I början av 1200-talet stod grevarna av Toulouse på höjden av sin makt, men därefter inträdde en försvagning på grund av kontroverser med både påven och den franske kungen. I mitten av 1200-talet hade den franske kungen avsevärt stärkt sin makt över sitt rike och år 1271 drog han in Toulouse till den franska kronan.
Grevskapet Toulouse med omgivningar på 1100-talet


I Toulouse och Provence talade man occitanska på medeltiden, ett språk som är tämligen olikt franskan. Rickard Lejonhjärta sägs ha behärskat bägge språken och han skrev till och med dikter på occitanska.

I det följande ska vi stifta bekantskap med några av grevarna i Toulouse samt få smakprov på deras mynt.


Grevskapet Carcassonne


  Den befästa medeltida staden Carcassonne               källa: www.golanguedoc.com 


Staden Carcassonne var ett självständigt grevskap i skuggan av det mäktiga Toulouse. Carcassonnes äldsta murar är från gallo-romersk tid, dvs från första eller andra århundradet före vår tidräkning. På 1200-talet hade staden vuxit och hade försetts med dubbla murar.


förstoring 5 ggr

AR Denier, 900-1020, anonym greve, Carcassone
Diameter 19,5 mm   vikt 1,625 g   Ref: Dup 1513

+ CIPVI + TATIS
ett monogram bestående
av fyra symboler
  + CARCASONA
ett kors inom den
inre pärlringen

Monogrammet på åtsidan påminner om formationen av fyra ringar som kan ses på mynt slagna för greve Odo av Toulouse under åren 872-918/9.


William IV                             greve av Toulouse 1061-1094

Greve Pons av Toulouse avled år 1061. Sonen William IV (f.1040 d.1094) ärvde då grevskapet Toulouse, markgrevskapet Provence och hertigdömet Narbonne.

År 1088 avreste William IV mot det Heliga Landet i en "pilgrimsresa" tillsammans med franska soldater. Händelsen blev upptakten till kallelsen i Clermont år 1095, då påven Urban II höll sitt tal till folket med uppmaningen om att befria Det Heliga Landet. Inför avresan överlät William IV ansvaret för Toulouse, Provence och Narbonne på sin bror, Raymond IV.

År 1094 avled William IV. Hans dotter Philippa trädde då fram och krävde sin rätt till Toulouse, Provence och Narbonne, men Raymond IV förhöll sig kallsinnig. Han hade vuxit in i rollen som mäktig feodalherre och hade inga tankar på att stiga åt sidan. Philippa hade just ingått äktenskap med hertig William IX av Akvitanien som gav sitt fulla stöd till hustrun. Tvisten om Toulouse blev långvarig med inslag av militära aktiviteter.

Raymond IV                                     tillförordnad 1088-1094                                                 greve av Toulouse 1094-1105

Raymond IV (f.1041 d.1105) visade sig kunna förvalta arvet efter sin bror mycket väl och han blev en av södra Frankrikes mäktigaste feodalherrar. I likhet med sin bror avreste han till det Heliga Landet i det första korståget år 1096. Under sina sista år etablerade han grevskapet Tripoli i nuvarande Libanon.

I Raymonds första äktenskap föddes sonen Bertrand. Han fick ansvaret för Toulouse under den tid då fadern uppehöll sig i Det Heliga Landet. Philippa och hertig William såg nu sin chans. De marscherade in i Toulouse år 1098 och tog kontroll över staden. Tre år senare hade hertig Williams intressen vänts åt ett annat håll − Det Heliga Landet. Philippa sändes till Poitiers för att regera Akvitanien under sin mans bortavaro.

Bertrand                                 greve av Toulouse 1105-1112

Bertrand (f.1065 d.1112) ärvde Toulouse vid faderns död år 1105. År 1108 avreste han till Tripoli för att ta kontroll över det grevskap som fadern hade lämnat efter sig. Kusinen Philippa och hennes man hertig William såg nu sin chans att definitivt lägga beslag på Toulouse. Bertrand lyckades aldrig köra bort Philippa och William. Han dog i Tripoli år 1112.

Bertrand var kanske inte den mest färgstarke av grevarna av Toulouse, men i hans myntverk producerades mynt av synnerligen god kvalitet. Se följande denier som är slagen för Betrand.

förstoring 5 ggr

AR Denier, 1105-1112, Bertrand, Toulouse
diameter 18,2 mm   vikt 1,295 g   Ref: Rob 4494, Boud 715, Dup 1220

BERTRAN COM
greve Bertrand

en ring i andra korsvinkeln
  + TOLOSA CIVI
staden Toulouse

en korsstav omgiven
av två ringar

Frånsidan bildmotiv är lite märklig. Det är ringar på ömse sidor om ett kors vilket är ovanligt på mynt från Toulouse. På mynt från Aragonien dyker däremot motivet upp på mynt slagna för Alfonso I "Batallero" (krigaren) 1104-1134. Han var samtida med Bertrand av Toulouse. Kanske finns det ett samband.

På mynt slagna för Peter II[1] av Aragonien dyker ungefär samma motiv upp på mynten. Peter II var kung av Aragonien under åren 1196-1213). Se här:


frånsidan visas i 3 ggr förstoring

Dinero 1196-1213, Peter II, Barcelona
Diameter 17,5 mm   0,74 g   Ref: MEC(6) 95
Myntet har låg silverhalt, dvs det är ett billonmynt


Alfonso Jordan                       greve av Toulouse 1112-1148

Alfonso Jordan (f.1103 d.1148) var son till Raymond IV och halvbror till Bertrand. Han föddes i Tripoli och döptes i Jordanfloden, vilket är bakgrunden till hans namn. Alfonso Jordan ärvde Toulouse, Provence och Narbonne vid Bertrands död år 1112. Han ärvde också grevskapet Tripoli[2].


Raymond V                            greve av Toulouse 1148-1194

Raymond V (f.1134 d.1194) var son till Alfonso Jordan och han ärvde Toulouse vid faderns död 1148. Raymond V blev inblandad i "katarkrisen" genom att han blev invald i det råd som hade organiserats av biskopen av Albi. Rådet hade ett missionerande syfte gentemot de frireligiösa sekter med dualistisk världssyn i södra Frankrike som gick under samlingsnamnet "katarerna" ("kättarna").

Raymond V lät slå denier med en utformning som skulle gälla även för sonen Raymond VI och sonsonen Raymond VII. Se nedanstående myntbilder. Frånsidans symboler kan kombineras till ordet PAX, dvs frid/fred.

förstoring 5 ggr

AR Denier 1148-1249, grevarna Raymond V-VII, Toulouse
diameter 18,5 mm   vikt 0,930 g   Ref: Rob 4226förstoring 5 ggr

AR Denier 1148-1249, grevarna Raymond V-VII, Toulouse
diameter 18,5 mm   vikt 1,035 g   Ref: Rob 4226


för de bägge mynten enligt ovan gäller:

RHMON COMES
greve Raymond
  + TOLOSA CIVIT
kors, biskopskräkla, mm.
Symbolerna kan kombineras till
ordet PAX, dvs frid/fred

De två myntens omskrifter i förtydligande. Se M och E i COMES som är sammanskrivna i en ligatur.

Raymond VI                           greve av Toulouse 1194-1222

Raymond VI (f.1156 d. 1222) var son till Raymond V och han ärvde Toulouse och Provence vid faderns död 1194.

Raymond, som hade landsförvisats av påven, sökte skydd i England hos svågern Johan Plantagenet. Toulouse kom därmed att hamna i händerna på Simon de Montfort, påvens vapenbroder.


förstoring 5 ggr

AR Obol 1194-1249, grevarna Raymond VI-VII, Provence
diameter 12 mm   vikt 0,755 g   Ref: Rob 4355, Dup 1607
R COMES PALACI
Raymond greve ....
  DVX MARCHIO PV
hertigen och markisen
av Provence


Raymond VII                           greve av Toulouse 1222-1249

Raymond VII (f.1197 d.1249) var son till Raymond VI och han ärvde Toulouse vid faderns död 1222. Han ärvde även Provence och Narbonne.

I början av 1200-talet var Toulouse ett av Europas mest blomstrande grevskap, men albigenserkriget 1209-1229 innebar en hård belastning för grevskapet. Fadern, Raymond VI, hade ju tvingats fly ur landet men Raymond VII gav sig in i stridigheterna och belägrade Carcassonne vilket gjorde att kriget fick ett slut år 1224.

Alphonse                               greve av Toulouse 1249-1271

Johanna (f. 1220 d.1271) var dotter till Raymond VII. Av politiska skäl tvingades hon gifta sig med Alphonse, bror till den franske kungen Ludvig IX. Efter det att Raymond VII hade dött år 1249 blev Alphonse greve av Toulouse och han samregerade med Johanna. Efter Alphonses död 1271 drogs Toulouse in till den franska kronan.


Klicka i diagrammet för att få ytterligare info.

Sammanfattande släktträd för grevarna av Toulouse från 1000-talet och framåt

Foto och grafik av författaren där ej annat anges.

Fotnoter

[1] I Aragonien hette han Pedro.
[2] Toulouse hade varit i Philippas och hertig William IX:s händer sedan 1109. År 1117 dog Philippa och hennes son William X fick ta över ansvaret för Toulouse. Det var i Toulouse som han hade blivit född år 1099. William X innehade Toulouse till år 1120.

Referenser
Rob Roberts, James N. The Silver Coins of Medieval France. New-York 1996
Dup Duplessy, Jean. Les Monnaies Francaises Féodales, Tome I-II. Paris 2004 & 2010
Boud Boudeau, E. De Monnaies Francaises (provinciales). Barcelona 1970
MEC(6)  Crusafont m fl, Medieval European Coinage, vol 6, New York 2013Dokumenthistorik
2017-03-06   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98