In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2022-03-07

 

Penning slagen för Sven Estridsson

Av Lennart Castenhag

Sven Estridsson föddes omkring år 1020 och han var barnbarn till den danske kungen Sven Tveskägg. När Sven Estridsson dog år 1075/76 begravdes han i Roskilde domkyrka. Svens far var den danske jarlen Ulf Torgilsson som regerade Danmark under de perioder då Knut den store skötte sina regeringsuppdrag i England. Ulf Torgilsson kom således att få en ledande roll i Danmark och han gifte sig med Knut den stores syster Estrid. Emellertid hamnade Ulf i onåd hos Knut. Han beskylldes för att ha deltagit i ett uppror mot kungen och avrättades. Detta är bakgrunden till att Sven tog sitt efternamn efter modern istället för efter fadern.

Efter det att den danske kungen Magnus den gode (som var barnbarn till Olof Skötkonung) hade dött år 1047 utropades den tjugosjuårige Sven till kung av Danmark. Han kom på så vis att vara verksam i slutskedet av det som vi idag kallar vikingatiden.

Samma år som Sven Estridsson blev kung gifte han sig med Anund Jakobs dotter Gyda, men äktenskapet blev kortvarigt eftersom hon strax dog. Efter ytterligare något år dog Anund Jakob och Sven Estridsson tog då över dennes änka Gunhild (som således var mor eller styvmor till Svens hustru i första äktenskapet). Gunhild födde strax ett barn som dog i späd ålder. När Gunhild själv dog efter några år gifte möjligen Sven om sig en tredje gång.

Det finns inget som tyder på att något av Svens äktenskap resulterade i något barn som uppnådde vuxen ålder, däremot tog sig Sven många frillor och med dem fick han nitton barn. Flera av dem efterträdde honom som kungar.


förstoring 4 ggr

Penning, 1047 − 1075, Sven Estridsson, Lund  
Diam 17,3 mm   Vikt 1,060 g   Ref: Hauberg 6

På åtsidan ser vi Kristus med gloria på en tron och han har högerhanden lyft i en välsignande gest. På frånsidan är det ett Long Cross med dubbla halvmånar i änden på varje korsarm.

Myntets omskrifter är sannerligen inte lätta att tyda. På nedanstående bild visar övre raden åtsidans omskrift och nedre raden visar frånsidans omskrift.Sven Estridsson präglade företrädesvis mynt i Lund, men han präglade även mynt i Borgeby, Thumatorp, Roskilde, Odense, Viborg, Ribe, och Hedeby.Under den period som vi kallar vikingatiden var nordens kungar en enda stor släkt
Litteratur

P Hauberg, Atlas over Danmarks mønter ca 870-1241. Köpenhamn 1965.


Foto och grafik av författaren.


Dokumenthistorik

2022-03-07   Släktträdet ändrat m.a.p. Sven Tveskäggs far.

2018-02-10   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98