In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2017-05-01

 

Suczavaförfalskning på ten

Av Lennart Castenhag och Erik Lie

Under åren 1662 − 1683 pågick en omfattande falskmyntning i fästningen Suczava i Rumänien. Ansvarig för verksamheten var Titus Livius Boratini som tidigare hade varit verksam som myntmästare i Polen. Falskmyntningen i Suczava är den mest omfattande som mynthistorien känner. Den var politiskt motiverad eftersom de styrande i Polen hade intresse av att störa Rigas handelsverksamhet i syfte att ta över den.


Förstoring 6 ggr

Suczavaförfalskning på ten. Tenens totala längd är 29 mm.

På bilden ovan visas en suczavaförfalskning på ten. Myntet ska föreställa en solidus för Kristina, präglad i Riga. En liknande ten finns avbildad i SB-boken på sidan 205.

Det intressanta med fynden av tenar är att de bevisar att produktionen gjordes i valsverk. Observera att det finns prägling mellan myntbilderna på tenen. Dessa punkter finns där av valsverkstekniska skäl, dvs trycket från valsen ska fördelas så jämnt som möjligt över det band som ska präglas. Den förfalskning som här visas är av koppar. Tenen är därför nästan svart, men den har god konserveringsgrad.

Kanske kasserades tenen på grund av att den var för smal. Ingen av de bägge sidornas myntbilder får ju plats på tenen.

Ytterligare läsning

Ulonska, Lagerqvist, Sundquist. Nytt från falskmyntarverkstaden i Suczawa. SNT 2013 nr 1.

Ahlström, Almer, Jonsson. Sveriges besittningsmynt (SB-boken). Stockholm 1980. Se sid 202 f.f.


Dokumenthistorik

2017-05-01   En första utgåva          Senast uppdaterad 2023-09-20           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98