In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2020-10-08
  Thir nimble tread, as when the total kind
Of Birds in orderly array on wing
Came summond over Eden to receive
Thir names of thee;


                      John Milton (1608-1674)
                            ur Paradise LostStorbritannien under 1500- och 1600-talen

samt något om mynten

Av Lennart Castenhag

Den engelska drottningen Elisabet I av huset Tudor och den skotska drottningen Maria Stuart var bittra fiender trots att de var släkt. Att de hade olika religion brukar framhållas som orsak till schismen, men det var nog djupare liggande orsaker som låg till grund för att Elisabet I skulle hålla Maria Stuart inspärrad i tjugo år för att till slut låta avrätta henne.


Henrik VII

Släkten Tudor hade sitt ursprung i Wales. Henrik VII av huset Tudor lyckades bestiga den engelska tronen år 1485 efter det att Rikard III hade stupat i ett fältslag. Henrik VII:s dotter Margareta förmäldes med den skotske kungen Jakob IV av släkten Stuart år 1503 och Henrik VII:s son Henrik VIII blev engelsk regent år 1509. Därmed hade släkterna Tudor och Stuart knutits till varandra, men det skulle dröja flera generationer innan de bägge länderna förenades i en personalunion.


förstoring 4,5 ggr

AR Half Groat, Henrik VII, 1501-1509, myntort York.
Diameter 20 mm, vikt 1,450 g.   Ref: North 1751/1, SCBC 2262.

Åtsida: + HENRIC VII DI GRA REX AGL Z
      Kungens högervända profil
      Före H i omskriften finns ett myntmästarmärke
      i form av en svala, vilken fastställer
      årtal för präglingsintervall.

Frånsida POSVI DEV[m] ADIVTO[r] MEV[m]
      Vapensköld över Long Cross.
      Två nycklar under skölden.

Foto av författaren.Henrik VIII

Under medeltiden hade de engelska kungarna kallat sig "furste av Irland", men då Henrik VIII kom till makten försökte han erövra sin granne i väst fullt ut, men det gick trögt. År 1542 hade möjligheter öppnats för Henrik VIII att kalla sig "kung av England och Irland", men när han försökte införa protestantismen på Irland hade han ingen framgång, om man bortser från en grupp särskilt engelskvänliga individer i norr.


förstoring 3,5 ggr

AR Groat, Henrik VIII, 1533-1542, myntort London.
Diameter 24 mm, vikt 2,475 g.   Ref: North 1797, SCBC 2337E.

Åtsida + HENRIC VIII D G R AGL Z FRANCE
      Kungens högervända porträtt "Laker E".
      Före H i omskriften finns ett myntmästarmärke
      som har formen av en pil. Se bild nedan.

Frånsida: POSVI DEV[m] ADIVTO[r]E MEV[m]
      Vapensköld över Long Cross.

Foto av författaren.Släktträd för släkterna Tudor och Stuart (något förenklat).
Edvard VI

När Henrik VIII gick ur tiden efterträddes han av sin ende son, den nioårige Edvard VI. Men Edvards regeringstid blev inte lång. Han insjuknade i början av år 1553 i "feber och frossa" och den stora frågan infann sig: vem skulle efterträda honom om han inte tillfrisknade? Edvard VI:s halvsyster Maria stod på tur i successionsordningen, men farhågor fanns att hon skulle återinföra katolicismen i landet. Maria var dotter till Henrik VIII:s första hustru, Katarina av Aragonien. Edvard VI utsåg istället sin sextonåriga kusin Jane Grey till sin tronföljare. Hon var dotterdotter till Maria Tudor. Den 6 juli 1553 insomnade Edvard för gott.


förstoring 3 ggr

AR Sixpence, Edvard VI, 1551-1553, myntort London.
Diameter 33 mm, vikt 6,14 g.   Ref: North 1938, SCBC 2483.

Foto: cngcoins.comJane Grey

Den 10 juli 1553 installerades Jane Grey som Englands och Irlands regerande drottning. Edvards halvsyster Maria vägrade finna sig i att ha blivit förbigången i successionen och hon sammankallade en arme på tjugo tusen man för att "ställa tillrätta" vad som hade blivit fel.

Jane Grey avsattes den 19 juli och hennes svärfar, hertigen av Northumberland, anklagades för högförräderi och avrättades. Jane Grey och hennes man lord Guildford Dudley spärrades in i Towern. Därefter installerades Maria I som Englands regerande drottning. Efter ett halvår avrättades Jane Grey och hennes man. Jane Grey har kommit att kallas "niodagarsdrottningen".


Bloody Mary

Maria I återinförde katolicismen i landet med hårdföra metoder som gjort att hon har gått till historien som "Bloody Mary". Maria ingick äktenskap med Philip II av Spanien 1554 men paret fick ingen avkomma. Fyra år senare gick Maria ur tiden.


förstoring 3 ggr

AR Sixpence, Maria I och Philip, 1554. Myntort London.
Diameter 27 mm, vikt 2,87 g.   Ref: North 1967, SCBC 2505.

Foto: cngcoins.comMaria Stuart

Maria Stuart blev Skottlands regent som nyfödd år 1542 i samband med att fadern, Jakob V, avled i sjukdom. En förmyndarregering leddes först av Jakob Hamilton sedan av hennes mor, Maria av Guise, fram till år 1559 då Maria förklarades myndig.


förstoring 4 ggr

AV 22 Shillings, Maria Stuart, 1553, myntort Edinburgh.
Diameter 21,5 mm vikt 2,56 g.   Ref: SCBC 5396.

Åtsida: MARIA D G R SCOTORVM
Maria av Guds nåde Skottlands regent
Krönt vapensköld omgiven av bokstäverna I och G
vilket står för Jacobus Gubernator,
vilket syftar på Jakob Hamilton 2:e earl av Arran.
Han var kusin till kung Jakob IV och guvernör
åt Maria Stuart under åren 1543-1554.

Frånsida: + DILIGITE IVSTICIAM 1553
                    Högakta rättvisan.
Krönt monogram bestående av R och M (regina Maria)
mellan två fembladiga blommor.

Foto: Sovereign Rarities.
förstoring 3,3 ggr

AR Testoon, Maria Stuart, 1557, myntort Edinburgh.
Diameter 27 mm, vikt 6,07 g.   Ref: SCBC 5404.

Åtsida: MARIA DEI G SCOTOR REGINA 1557
                    Maria av Guds nåde Skottland regent 1557.
Krönt vapensköld omgiven av bokstäverna M och R (Maria Regina).

Frånsida: IN VIRTVTI TVA LIBERA ME 1557
[ett liv] i tapperhet ge åt mig.

Foto: cngcoins.com
förstoring 3 ggr

AR Testoon, Maria Stuart, 1560, myntort Edinburgh.
Diameter 29.5 mm, vikt 5,94 g.   Ref: SCBC 5418.

Åtsida: + FRAN ET MA D G R R FRANCO SCOTOR Q
Frans och Maria av Guds nåde, kung och drottning av Frankrike och Skottland.
Krönt vapensköld för Frankrike och Skottland
omgiven av ett kors och ett kryss.

Frånsida: + VICIT LEO DE TRIBV IVDA 1560
                    Det segrande lejonet från Juda 1560.
Krönt monogram bestående av ett F och M.
Monogrammet omges av en krönt fransk lilja och en krönt tistel.

Foto cgb.fr


Maria var regerande drottning av Skottland och även drottning av Frankrike från 1559, men Frans II av Frankrike drabbades av sjukdom och avled efter ett år.

1565 ingick Maria äktenskap med Henry Stuart "lord Darnley" och paret fick sonen Jakob som senare skulle bli både Skottlands och Englands regent. Paret tvingades på flykt på grund av en sammansvärjning, men Maria lyckades samla ihop en arme och återtog makten.

Det uppdagades att Henry Stuart smidde planer på att röja Maria ur vägen vilket ledde till att han mördades av James Hepburn "earl Bothwell". Det finns teorier om att Maria var delaktig i mordet på Henry Stuart, ty efter dådet ingick hon äktenskap med James Hepburn.

Ett uppror blossade upp i Skottland och Maria tvingades abdikera till förmån för sin son Jakob VI. Hon flydde till England, men togs till fånga och sattes i fängelse. Där skulle hon komma att tillbringa de närmaste tjugo åren. En sammansvärjning mot England uppdagades med kopplingar till Maria Stuart vilket ledde till att Elisabet undertecknade hennes dödsdom. Trots dödsdomen blev Elisabet rasande när hon fick vetskap om att Maria Stuart hade avrättats år 1587.

Bland Maria Stuarts sentida ättlingar finner vi både Elisabeth II av Stor-britannien och Carl XVI Gustav av Sverige.


Elisabet I

Elisabet I var dotter till Henrik VIII och hans andra hustru Anne Boleyn. Elisabet efterträdde Maria I som Englands och Irlands regent år 1558 och med henne inleddes en ny era i England, bland annat återinfördes protestantismen i landet. Hon har gått till historien som "jungfrudrottningen".


förstoring 2 ggr

AR Crown, Elisabet I, 1601-1602. Myntort London.
Diameter 42 mm, vikt 29,88 g.   Ref: North 2012, SCBC 2582.

Foto: cngcoins.com
förstoring 4 ggr

AR Groat, Elisabet I, 1560-1561. Myntort London.
Diameter 23 mm, vikt 1,90 g.   Ref: North 1986, SCBC 2556.

Foto: cngcoins.com


Under Elisabets regering reformerades myntväsendet och det producerades mängder med mynt. En utförlig beskrivning av Elisabet I:s mynt skulle kräva ett avsevärt utrymme i den här berättelsen.


förstoring 6 ggr

AR Penny, Elisabet I, 1601-1661. Myntort London.
Diameter 14 mm, vikt 0,5 g.   Ref: North 1988, SCBC 2580.

Åtsida: E D G  ROSA SINE SPINA
Elisabet av Guds nåde, en ros utan törnen.

Frånsida: CIVITAS LONDON
            staden London.

Bilden är lånad från en försäljning på nätet.


Det finns teorier om att avrättningen av Maria Stuart skulle vara anledningen till att Spanien drog samman en flottstyrka år 1588, Den stora armadan, för att invadera England och avsätta Elisabet I samt återinföra katolicismen i landet. Invasionen gick om intet eftersom Armadan drabbades av orkan och många skepp gick under.

På Irland uppstod missnöje med det engelska styret vilket bland annat yttrade sig i en segregering av protestanter i norr och katoliker i övrigt på ön.

Francis Drake

Francis Drake uppnådde stor berömmelse efter att ha genomfört den första världsomseglingen under åren 1577 − 1580 med skeppet Golden Hind. Sedan 1973 kan en fullskalig kopia av skeppet beskådas.Fullskalemodellen av Golden Hind.                                         Källa: Wikipedia


William Shakespeare

William Shakespeare uppnådde berömmelse under Elisabets tid vid makten. Han var sin tids viktigaste poet och författare, och han anses ännu idag vara världslitteraturens störste dramatiker. Uppgifterna om Shakespeare som person är knapphändiga, men vi vet att han döptes år 1564 i Stratford-upon-Avon. Han gifte sig med Anne Hathaway och han fick tre döttrar. I början av 1590 fick han sitt genombrott som dramatiker. När han avled 1616 hade han publicerat många verk som ännu idag anses höra till de främsta inom världslitteraturen.

Prägling av mynt

Prägling av mynt hade sedan urminnes tider gått till så att kraften av ett hammarslag fick präglingsbilderna på stamparna att överföras på ett mellanliggande myntämne. Drottning Elisabet bestämde år 1560 att prägling i skruvverk (eng. milled coins) skulle vara en alternativ metod. Denna metod hade sina uppenbara fördelar vid prägling av mynt med större diameter eftersom det då krävdes stor kraft vid präglingen. Senare kom valsverksprägling till användning då mynt skulle massproduceras (eng. roller press). Både skruvverk och valsverk är exempel på maskinprägling till skillnad från manuell prägling/hammarprägling.Skruvverk (eng. mill)


Jakob I

Då Maria Stuart avsattes 1567 tog hennes son makten i Skottland som Jakob VI. Han ingick äktenskap med Anna av Danmark år 1589, och paret fick sonen Karl.

När Elisabet I gick ur tiden år 1603 hade Jakob VI av Skottland utsetts till engelsk och irländsk tronföljare. Han var trettiosju år när han tog makten i England och Irland som Jakob I. Därmed var England, Irland och Skottland förenade i personalunion.

Jakob bekände sig till den protestantiska läran, till skillnad från sin mor. Han var en lärd man och han skrev några böcker, bland annat en bok om konsten att vara kung. Enligt honom var kungamakten instiftad av Gud vilket innebar att kungen endast svarade inför Gud för sina beslut och handlingar. Med denna inställning kom han att få problem med parlamentsledamöterna i England. Jakob svarade med att tidvis stänga ned parlamentet vilket var till ringa gagn för landet.

En av Jakobs idéer var att slå samman England, Irland och Skottland till en realunion, ett Storbritannien med gemensamt parlament, men hans förslag vann föga genomslagskraft.


förstoring 3,3 ggr

AR Sixpence, Jakob I, 1603-1604. Myntort London.
Diameter 27 mm, vikt 3,09 g.   Ref: North 2074, SCBC 2648.
Siffran VI i åtsidans fält anger att myntet är en Sixpence.

Foto: cngcoins.comförstoring 2,7 ggr

AR Shilling, Jakob I, 1607-1609. Myntort London.
Diameter 33 mm, vikt 5,73 g.   Ref: North 2101, SCBC 2656.
Siffran XII i åtsidans fält anger att myntet är en Shilling (12 pence).

Foto: cngcoins.comförstoring 3,8 ggr

AR Sixpence, Jakob I, 1603-1604. Myntort London.
Diameter 23,5 mm, vikt 2,17 g.   Ref: SCBC 6514.
På frånsidan ser vi en krönt harpa vilket visar
att myntet är avsett för cirkulation på Irland.

Foto: cngcoins.com


Den engelska bibelöversättningen

Översättningen av Bibeln till engelska var ett av Jakob I:s projekt som har bättrat på hans rykte för eftervärlden. År 1611 kom hans bibelöversättning ut − king James Version (KJV).

Trettioåriga kriget

Trettioåriga kriget bröt ut i Europa år 1618, vilket kom att inverka på utrikespolitiken. Jakobs planer på ett äktenskap mellan sonen Karl och den spanska prinsessan Maria Anna grusades. I övrigt intog Jakob en försiktig hållning till den uppblossande oroshärden på kontinenten. Att rusta till krig var inget för honom.

Jakob I gick ur tiden år 1625 efter en tids sjukdom och efterträddes av sonen Karl I.


Karl I

Karl efterträdde sin far som Englands, Irlands och Skottlands regent år 1625. Samma år ingick han äktenskap med Henrietta Maria av Frankrike.


förstoring 2,5 ggr

AR Halfcrown, 1644, Karl I, myntort Bristol.
Diameter 35 mm, vikt 14,89 g.   Ref: North 2489, SCBC 3007.

Foto: cngcoins.com
förstoring 4,8 ggr

AR Threepence, Karl I, 1644, myntort Bridgnorth-on-Severn.
Diameter 18,5 mm, vikt 1,11 g. Ref: North 2526, SCBC 3043.

Foto: cngcoins.com.


Karls relation till parlamentet och landet i övrigt blev problematiskt. Ekonomin tillät inte det hovliv som Karl ville föra och inte heller hans militära äventyr. Dessutom uppstod religiösa motsättningar mellan kungen och puritanerna.

Karl försökte bättra på statsfinanserna med skattehöjning, men parlamentet satte sig på tvären. Karl kontrade då med att bryta med parlamentet och konflikten tog en paus. Därefter blåste Karl liv i bortglömda medeltida skatter för att få in inkomster till kungamakten.

I januari 1642 ökade motsättningarna mellan Karl och parlamentet genom att kungens män gick in i underhuset för att arrestera ledamöterna. Man de hade blivit varnade och hade satt sig i säkerhet. Händelsen blev startskottet på ett inbördeskrig i augusti genom att parlamentet skaffade sig en egen arme för att bekämpa den kungliga armen. Ett fältslag utkämpades i oktober men ingendera sidan lyckades få övertaget.

Oliver Cromwell tillhörde den lantliga lågadeln. Han fick parlamentets tillstånd att sätta upp en egen kavalleristyrka och hans militära insatser välkomnades av parlamentet. Parlamentet erbjöd då Cromwell att bygga upp en betydligt större arme som segrade över den kungliga armen i juli 1645. Kungen vände sig då till skottarna för att få hjälp, men de spärrade in honom i Newcastle och överlämnade honom senare till det engelska parlamentet mot en lösensumma.

Med kungen inspärrad höjdes röster inom parlamentet för att upplösa Cromwells styrkor, men Cromwell vägrade. Istället lyckades han lägga beslag på den fängslade kungen och spärra in honom på Hampton Court. Karl lyckades fly och tog sig till Isle of Wight, där han åter sattes i fängelse.

I januari 1649 åtalades Karl I för förräderi av parlamentet. Han hade nyttjat sin makt för att gynnat sig själv, ansåg man och Karl I avrättades genom halshuggning. England och Irland hade blivit en republik, men Skottland var fortfarande en monarki under huset Stuart.


Oliver Cromwell

I december 1653 tog Oliver Cromwell makten över England och han tog sig titeln "Lord Protector". Han hade 1651 tagit makten över Skottland genom att besegra den unge Karl II i ett fältslag som tog sin tillflykt till Nederländerna. England-Skottland-Irland hade därmed blivit en republik.


förstoring 2,6 ggr

AR Half Crown, Oliver Cromwell, 1658.
Diameter: 34 mm, vikt: 15,10 g   Ref: North 2746, SCBC 3227A

Åtsida: OLIVAR D G R P ANG SCO ET HI & PRO
          Oliver by the Grace of God,
Protector of the Republic of England, Scotland and Ireland.
          Oliver av Guds nåde,
beskyddare av republiken Englans, Skottland och Irland.

Frånsida: 1658 PAX QVAERITVR BELLO
                    1658 Kriget upprätthåller freden

Foto cngcoins.com


Cromwells regim var en militärdiktatur, men den var inte så mörk som man kan förledas att tro. När epoken var över fanns det till och med några intellektuella som längtade tillbaka till Cromwells dagar. Exempelvis tog Cromwell itu med korruptionen inom de militära leden och han försökte få bort dödsstraffet utom för de allra grövsta brotten. Cromwell visade sig också vara för religionsfrihet, han rustade upp flottan och han ställde sig på handelskompaniernas sida mot Nederländerna. I mångt och mycket uppvisade Cromwell stor duglighet som regent, särskilt i jämförelse med sin företrädare, Karl I.

I augusti 1658 drabbades Cromwell av malaria och avled. Han efterträddes av sin son Richard Cromwell, men det skulle visa sig att sonen var en svag ledare. Han erbjöds pension och avgick frivilligt som Lord Protector.


Karl II

Med Richard Cromwell borta från scenen kallades Karl II hem från exilen 1660. Även några av de gamla rojalisterna återvände till England. Restaurationstiden kallas de inledande åren på Karl II:s regering. Puritanerna hade satts på undantag och vid hovet hölls överdådiga fester. Teater- och kulturlivet kom åter igång och inom litteraturen blev John Milton ett aktat namn. Karl II trivdes i sin roll, men han framstod alltmer som en festprisse.

På vetenskapens område gjordes framsteg och vetenskapsmännen gynnades genom sammanslutningen Royal Society. I denna tid verkade Isac Newton.


förstoring 1,3 ggr

Medalj till minne av restaurationen, graverad av John Roettiers 1660.
Diameter 68 mm.

Åtsida: AVGVSTISS CAROLO SCVNDO P P
          Kejsar Karl II

Frånsida NVLLVM NVMEN AB EST
          Ingen gudom är frånvarande.
          Under avskärningen: BRITANNIAE

Foto: Baldwins


I Sverige hade Hedvig Eleonora blivit änka år 1660 efter Karl X. Karl II insåg att det skulle finnas uppenbara fördelar med att ingå äktenskap med henne, men hans frieri avvisades. Hedvig Eleonora hade fullt upp hemma i Sverige som förmyndare åt sonen Karl, som sedermera blev Karl XI.

Karl II vände då blickarna söderut. Den portugisiske kungen John IV hade en giftasvuxen dotter och där hade han bättre framgång. År 1662 ingick Karl II äktenskap med Katarina av Braganza (1638-1705), dotter till den portugisiske kungen. Äktenskapet blev barnlöst men Karl II var notoriskt otrogen och han lämnade efter sig en stor mängd barn födda utom äktenskapet.

Katarina av Braganza. Medalj graverad 1662 av John Roettiers.
CATHER D G MAG BRIT FRAN ET HIB REGINA
Katarina av Guds nåde, Storbritanniens, Frankrikes och Irlands drottning.

Medaljen präglades med anledning av bröllopet mellan Katarina och
Karl II år 1662. På medaljens motsatta sida finns porträttet av Karl II.

Foto: Baldwins.
förstoring 3 ggr

AV Two Guineas, Karl II, 1664. Myntort London.
Diameter 31 mm, vikt 15,66 g.   Ref: SCBC 3333

Åtsida: CAROLVS II DEI GRATIA
          Karl II av Guds nåde

Frånsida: MAG BR FRA ET HIB REX, 1664.
          Kung av Storbritannien, Frankrike och Irland, 1664

Foto: cngcoins.com


Den stora branden

Som efterdyningar till digerdöden på 1300-talet drabbades London av pestepidemier gång efter annan, men under åren 1665-1666 blossade en svår epidemi upp och en fjärdedel av Londons befolkning fick sätta livet till. Till råga på allt elände drabbades London av en eldsvåda den 2 september 1666 som ödelade större delen av staden. Anledningen till eldsvådan var en brand i ett bageri.

Christopher Wren kallades in för att leda återuppbyggandet av staden. Istället för trähus som varit det vanliga tidigare, var det stenhus som nu skulle komma att gälla. London fick ett helt nytt utseende. Det var under den här tiden som bland annat arbetet påbörjades med Sankt Pauls Cathedral.


förstoring 3 ggr

CU Halfpenny Karl II, 1672, myntort London.
Diameter ca 29 mm, vikt ca 11 g.   Ref: SCBC 3393.

Åtsida: CAROLVS A CAROL
          Karls son Karl.

Frånsida: BRITANNIA

Gravör Jon Roettier. Präglad i skruvverk.

Foto: Spink Auctions.

förstoring 4 ggr

CU Farthing, Karl II, 1675, myntort London.
Diameter: 23 mm vikt 5,585 g. Ref: SCBC 3394.

Åtsida: CAROLVS A CAROL
          Karls son Karl.

Frånsida: BRITANNIA

Myntet är graverat av John Roettiers.

Foto av författaren.

Farthing betyder en fjärdedel, och avser här 1/4 penny.


När Karl II gick ur tiden 1685 efterträddes han av sin bror Jakob II som regerade till 1688 då han avsattes under den "den ärorika revolutionen".Något om brittisk mynträkning

Från det att normanderna gjorde sig till herrar över England 1066 fram till den 15 februari 1971 hade man i Storbritannien följande mynträkning:

    12 pence på en shilling
    20 shilling på ett pund

Farthing kommer av fourthling, dvs av bruket att dela en silverpenny i fyra delar. Silvermyntet farthing präglades första gången under Edvard I:s regering 1279. Farthing i koppar präglades första gången under Karl II:s regering 1672. Senare präglades farthing i brons fram till år 1961.

Groat präglades första gången 1279 i England, och motsvarade 4 pence. Myntet var ytterst inspirerat av den franska gros tournois som låg till grund för groschen och gros, populära mynt i flertalet europeiska länder.

Testoon präglades under Henrik VII:s regering (1485-1509). Testoon kom senare att ersättas av shilling (de bägge mynten hade samma värde). I Skottland lät Maria Stuart prägla testoon med en vikt motsvarande vikten för en shilling.

Crown var ett guldmynt som uppstod 1544 och motsvarade 5 shilling. År 1551 blev Crown ett silvermynt med en vikt av ca. 30 g, dvs vikten av 5 shilling.

Guineas var ett guldmynt som uppstod i England 1663 och motsvarade värdet av 20 shilling. Namnet kom av att guldet importerades från Guinea i Afrika.Grafik av författaren.

Referenslitteratur

Jeffrey J North. English Hammered Coinage 1272-1662.

SCBC. Standard Catalogue of British Coins, Spink.


Dokumenthistorik
2020-10-08   SCBC referensnummer för AR Sixpence Jakob I, ändrat från 2647 till 2648.
2020-06-06   Dokumentet skapat.
          Senast uppdaterad 2023-02-03           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98