In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2022-03-22

 

1/4 skilling 1806 i silver − igen

av Lennart Castenhag

Kopparmynt slagna med stampar avsedda för silvermynt är inte särskilt vanliga och de är att betrakta som förfalskningar. Det omvända, dvs silvermynt slagna med stampar avsedda för kopparmynt är vanligare. Att dessa inte är reguljära mynt är väl uppenbart, ändå betraktas de sällan som förfalskningar − snarare kuriosa − och de är eftertraktade på samlarmarknaden.

Här ges några exempel på silvermynt präglade i koppar (förfalskningar).

    2 mark 1670 i koppar, samtida förfalskning, se här >>
    10 öre 1744 i mässing, samtida förfalskning, se här >>
    10 öre 1744 i koppar, försilvrad genom vitsjudning, förfalskn. här >>

Exempel på ett kopparmynt präglat i silver är objektet GMK:481 i Göteborgs stadsmuseum − 1 öre SM 1778 överpräglad på en 1/3 riksdaler 1777.

Några 1/4 skilling 1806 i silver är kända. Det var lätt att överprägla en fjärdedels skilling på en 1/6 riksdaler eftersom dessa bägge mynt hade exakt samma diameter. På Misab 33 såldes exempelvis ett sådant mynt.

Här presenteras en ytterligare 1/4 skilling 1806 överpräglad på ett silvermynt, en så kallad "tillfällighetsprägling".


Förstoring 2 1/2 ggr
1/6 riksdaler 1807 jämte en 1/4 skilling 1806 överpräglad på 1/6 riksdaler.
På skillingmyntets bägge sidor syns tydliga rester
av riksdalermyntets underliggande prägling.
Foto: Björn Bernehed


Kopparmyntet 1/4 skilling 1806 präglad för Gustav IV Adolf.

Förstoring 2 1/2 ggr
Gustav IV Adolf 1/4 skilling 1806, Avesta.
Diameter: 26 mm. Vikt: 7,1 g.
Referens: Den Svenska Mynthistorien nr 19-4.
På åtsidan visas kungens krönta monogram omgivet av tre kronor.
Randen är ruträfflad.   Foto: L Castenhag


I Avesta präglades 1/2, 1/4 och 1/12 skilling i släggverk i stora mängder. Petrus Norberg berättar om att två myntdrängar betjänade ett släggverk. Det gick undan med fart, vilket vi kan förstå eftersom det producerades 8 miljoner 1/4 skillingar under år 1806.

Släggverk. Teckning av Anton Swab 1723.

I ett obevakat ögonblick kunde en myntdräng, istället för ett blindmynt av koppar, lägga in en 1/6 riksdaler i släggverket. På så sätt kunde han åt sig framställa en 1/4 skilling i silver. Om tilltaget upptäcktes av en överordnad blev det sannolikt rabalder.Referenslitteratur
Den Svenska Mynthistorien. Frihetstiden. 2007.
Petrus Norberg. Avesta under kopparbrukets tid. 1956.
Per Hellström. Ompräglingar och tillfällighetspräglingar. Göteborgs Numismatiska Förenings småskrifter nummer 10, 1975.


Dokumenthistorik
2022-03-22   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98