Fyra solidusar, 1645, Livland (Livonia)  Överst från vänster på bilden
- R i C + myntmästarmärke kardinalshatt i hjärtsköld.
- Vasakärve i C + myntmästarmärke kardinalshatt i hjärtsköld
- Vasakärve i C + myntmästarmärke kardinalshatt

Nederst
- Vasakärve i C utan myntmästarmärke (åt-och frånsida)