In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-09-17

 

Den siste normanden på Sicilien

Av Lennart Castenhag

Normanderna, med Roger II i spetsen, utropade Sicilien och södra Italien till kungadömet Sicilien år 1130. Rogers sonson Tancred tog makten över kungadömet år 1189 (han kröntes året efter).

När Tancred gick ur tiden år 1194 uppstod tronföljdsstrider med den tyskromerske kejsaren Henrik VI som huvudaktör. Genom att röja Tancreds minderårige son ur vägen kunde han göra sig till herre över kungadömet Sicilien.

Tancred hade efterträtt kusinen Wilhelm II som gick ur tiden 1189. När man öppnade Wilhelms testamente kunde man läsa att en icke blygsam summa pengar hade testamenterats till dennes efterlevande gemål Johanna. Enligt Tancreds uppfattning skulle dessa pengar göra bättre nytta på annat håll och han vägrade betala ut arvet.

Johanna klagade hos sin bror Rickard Lejonhjärta som stod i färd med att ge sig ut på korståg mot det Heliga Landet. Rickard ankrade upp i Messinas hamn med sina skepp för att reda ut systerns bekymmer. För att sätta press på Tancred plundrade och brände Rickard Messina och hotade med ytterligare repressalier om inte Tancred följde hans vilja. Hotet fick avsedd effekt och arvet betalades ut. Därmed kunde Rickard fortsätta sitt korståg mot det Heliga Landet.

förstoring 6 ggr
Follaro (brons) 1191-1193, Tancred I, Messina.
Diameter: 13 mm.   Vikt: 2,240 g.   Ref: MEC(14.3) 447 o 448; Spahr 140
Åtsidan omskrift: + ROGERIVS. I fältet: REX.
På frånsidan finns en arabisk text som i översättning lyder: kung Tancred.

Att det står ROGERIVS REX på åtsidan kan tyckas besynnerligt,
men Roger var Tancreds äldste son och medregent.
Det är tydligt att Tancred såg Roger som sin efterträdare,
men Roger dog plötsligt år 1193.


Åtsidans inskrifter förtydligade.

År 1194 avled Tancred hastigt och efterträddes av sin åttaårige son Wilhelm. Den tyskromerske kejsaren Henrik VI av huset Hohenstaufen hade några år tidigare ingått äktenskap med Constance som var faster till Tancred. Kejsar Henrik hade den bestämda uppfattningen att hans hustru Constance stod på tur i successionen som Siciliens drottning.

En tvist uppstod och den slutade med att den unge Wilhelm fördes till Tyskland och avled (möjligen mördad). Kejsar Henrik och Constance kunde därefter obehindrat ta kungadömet Sicilien i besittning. Därmed var det slut på den normandiska epoken på ön.
Foto och grafik av författaren

Referenslitteratur

Philip Grierson and Lucia Travaini Medieval European Coinage,    
Vol 14.3  
(South Italy, Sicily, Sardinia)

Cambridge 1998
Rodolfo Spahr Le monete siciliane. Graz 1976 och 1982

Mer att läsa

L Castenhag     Kungariket Neapel-Sicilien.   här >>
Dokumenthistorik

2019-09-17   En första utgåva


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98