In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-11-18

 

CVPR eller CVPRE på ett säteröre 1628

Av Lennart Castenhag


Säteröret 1628 #12 har CVPR i frånsidans omskrift och detta mynt är tämligen ovanligt. Endast tre exemplar är kända och alla tre är stämpelidentiska. Två av exemplaren finns i Ryssland och ett finns i Sverige. Säteröret 1628 #13 har CVPRE i frånsidans omskrift och det myntet och också ovanligt, men inte lika sällsynt som #12.

Bland myntsamlarkollegor har diskussion uppstått huruvida ett givet säteröre är #12 eller #13, dvs står det CVPR eller CVPRE i frånsidans omskrift? Se nedanstående bild av myntet. Man kan fråga sig om gravören har tvekat mellan CVPR och CVPRE.Mellan R och myntmästarmärket finns svaga rester av ett tecken som kan vara ett E. På nedanstående bild har konturerna av R och E fyllts i och vi ser att E inte riktigt får plats. Dessutom finns det inget utrymme för att klämma in ett kolon mellan E och myntmästarmärket. Konturerna för R och E har hämtats från DALAREN i frånsidans omskrift.

Observera att E är inpunsat före (= under ) R.Ett ytterligare exemplar av säteröret 1628 med ett inklämt E före myntmästarmärket är känt, och det har efter viss tvekan klassats som #13, dvs omskriften är fastställd till MONETA NOVA CVPRE. Se följande bilder.

Vid närmare granskning visar det sig att de bägge mynten ovan är stämpelidentiska. Därmed kan vi fastställa att myntet, som vållat oss ett visst besvär att tyda, har omskriften MONETA NOVA CVPRE, dvs det är ett säteröre #13.

Se följande bild som visar att de bägge myntens frånsidor är stämpelidentiska.

Att tyda symboler och inskrifter på Gustav II Adolfs kopparmynt är inte alltid så lätt, och sätermynten vållar generellt sett mer bekymmer än nyköpings- och arbogamynten. Det exempel som här har anförts visar värdet av att ha tillgång till bilden av ett stämpelidentiskt (något tydligare) mynt för att skingra osäkerhet kring en given detalj.


Referens

https://sonesgarden.se/GIIA-sidan/11_var_S28-1/11_var_S28-2.html


Foto och grafik av författarenDokumenthistorik
2018-11-18   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2023-09-28           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98