Klippreliefer i Taq-e Bostan med Shapur II:s kröningsceremoni ner till höger på: översiktsbilden till vänster och i detalj på: bilden till höger. Shapur II mottager en ring och ett diadem av Ahura Mazda. Bakom kungen stå:r guden Mitra och under kungens fötter ligger den besegrade romerske kejsaren Julianus II. [Wikipedia]