Naqsh-e Rustam med de tidiga akamenidiska härskarnas klippgravar
samt de senare inhuggna klipprelieferna med motiv av de tidiga sasanidiska kungarna.