In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2019-04-30

 

Penning från Reval 1265-1332

Av Lennart Castenhag

Mynt från 1200-talets Estland är inte ett betungande samlarområde i fysisk bemärkelse. Även om samlingen är omfattande torde den inte vara någon tung börda. Här presenteras ett exempel på ett mynt från medeltidens Estland som då var en dansk provins.

Valdemar Sejr var Danmarks kung under åren 1202-1241. Han landsteg med sin här i Estland år 1219 under förevändningen att den kristna läran skulle spridas i denna del av världen. Befolkningen satte sig till motvärn och ett fältslag utkämpades vid Lyndanise (ungefär vid dagens Tallinn). Valdemar Sejr vann en övertygande seger varefter han lät uppföra borgen Reval på platsen för en äldre borganläggning. Staden Reval tog sakta form genom att bebyggelse växte fram runt borgen. Hertigdömet Estland hade etablerats.

År 1343 gjorde den estniska befolkningen uppror vilket ledde till att Livländska Orden grep in och återställde ordningen. Den danske kungen Valdemar Atterdag fann tiden mogen att göra sig av med Estland. År 1346 såldes hertigdömet till ordensstaten.


förstoring 11 ggr

Anonym penning (brakteat) 1265-1332, Reval
Myntets maxdiameter 10,5 mm.   Vikt 0,115 g.   Ref: Haljak 8.Det danska hertigdömet Estland på 1240-talet.Foto och grafik av författaren


Litteratur
 
Gunnar Haljak. Livonian Coins XIII − XVIII Century. Tallinn 2010.Dokumenthistorik

2019-04-30   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98