In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2013-09-09

 

Referenslitteratur Svenska Medeltidsmynt

Av Kjell Holmberg

Notera att litteraturen i ämnet är mycket omfattade, och nedanstående är endast en bråkdel av vad som finns. I flera av verken nedan finns dock utförliga litteraturlistor för den som vill studera ämnet djupare.


Översiktliga verk

Lagerqvist, L. O. Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska mynt. Stockholm 1970.

Tonkin, A. Myntboken. 2010 års utgåva. (Sedan 1995 innehåller denna vart 5:e år − om än översiktligt − även medeltidsmynt. Och "värderingspriser".)

[Svenska Numismatiska Föreningen] Myntningen i Sverige 995-1995. (Numismatiska Meddelanden nr 40.) Med artiklar om medeltidens mynt av Brita Malmer (995-1030), Christoph Kilger (1030-1100), Kenneth Jonsson (1100-1208), Kjell Holmberg (1208-1290), Monica Golabiewski Lannby (1290-1396), Frédéric Elfver och Anders Frösell (1396-1520).


Vikingatid

Lagerqvist, L. O. Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska mynt. Stockholm 1970.

Malmer, B; Ros, J; Tesch, S. Kung Olofs Mynthus i kvarteret Urmakaren, Sigtuna. Stockholm 1991.

Malmer, B. The Sigtuna Coinage c. 995-1005. Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Nova Series 4. Stockholm 1989.

Malmer, B. The Anglo-Scandinavian Coinage c. 995-1020. Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Nova Series 9. Stockholm 1997.

Malmer, B. Den svenska mynthistorien. Vikingatiden ca.995-1030. Stockholm 2010.


Medeltid - penningar

Alstertun, R. och Hemmingsson, B. En götalandsbrakteat från 1200-talet. Myntkontakt 1979, nr 8.

Ekre, R. Nya märkliga myntningsfynd i Lödöse. Svensk Numismatisk Tidskrift, 1988, nr 2.

Golabiewski Lannby, M. Makt, mark och penningar. I Numismatiska Meddelanden 40.

Golabiewski Lannby, M. Kompletteringar till publicerade svenska medeltidsmynt. I NNUM 1980, nr 7.

Golabiewski Lannby, M. Studie av 1300-talsbrakteater i ett depåfynd från Närke. NM 34. Stockholm 1983.

Hemmingsson, B. Två grupper av Götalandsmynt från Knut Eriksson och Erik Knutsson. I Nordisk Numismatisk Årsskrift 1973-74.

Holmberg, K. När kungens mynt blev allmogens mynt. I Numismatiska Meddelanden 40.

Holmberg, K. Erik Eriksson "Läspe och Halte", LL XV:2. Svensk Numismatisk Tidskrift, 1996, nr 5.

Holmberg, K. Karl Knutssons penningar från Söderköping. I Nulla Dies Sine Linea (Numismatiska Meddelanden 41). Stockholm 2001.

Holmberg, K. Karl Knutssons penningar från Åbo. I Opus Mixtum (Studia Numismatica Upsaliensia, vol 4) Uppsala 2009.

Jonsson, K. Översikt över fastlandsmyntningen ca. 1180-1250. I Numismatiska Meddelanden 34.

Jonsson, K. Från utländsk metall till inhemskt mynt. I Numismatiska Meddelanden 40.

Jonsson, K. Myntreformen i Svealand 1216. I Samlad Glädje. Uppsala 1999.

Jonsson, K. Erik Knutsson eller Erik Eriksson? I Svensk Numismatisk Tidskrift 1992, nr 4/5.

Jonsson, K. Earl Birger and his Coinage at Lödöse ca. 1260-66. I British Archaeological Reports nr 366. Oxford 1987.

Jonsson, K. Fastlandsmyntningen under Birger Magnusson (1290-1318). I NNÅ 1975-76.

Lagerqvist, L. O. Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska mynt. Stockholm 1970.

Malmer, B. Den senmedeltida penningen. Stockholm 1980.

Sarvas, P. Die mittenalterlichen Brakteaten von Turku (Åbo). I NM 37. 1989.


Medeltid - örtugar

Holmberg, K. KAROLVS REX S'G' − MONETA ABOENS'. Karl Knutssons Åboörtugar − typer, dateringar och några hypoteser. I Samlad Glädje 2009.

Lagerqvist, L. O. Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska mynt. Stockholm 1970.

Rundberg, J. Den svenska örtugsmyntningen under Albrekt av Mecklenburg (1364-1389). Stockholm 2011.

Rundberg, J. Den svenska örtugsmyntningen under Kristoffer av Bayern till Sten Sture den äldre, ca 1440 till 1470-talets slut. Stockholm 2005.

Sarvas, P. Ein neuer zweiseitiger Münztyp des König Erich von Pommern in Turku (Åbo). I NNÅ 1981.


Svenska Medeltidsmynt - några viktiga samlingar

H.F. Antell: (Appelgren, T.G.) Antellska samlingen, del 1. 1908.

Bonde, Ericsberg: Ulf Nordlinds mynthandel, auktionskataloger. 2007-2010.

L.E. Bruun: Adolph Hess Nachf. Auktionskatalog. 1914.

I. Bonnier: D. Holmbergs auktionskatalog nr 69. 1906.

G. Ekström: Ahlström auktionskataloger nr 8, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 35. 1975-1987.

A. Frösell: Myntauktioner i Sverige auktionskatalog nr 1. 2009.

R. Sjöberg: B. Ahlström auktionskatalog nr 40. 1989.

S. Svensson: Hirsch Mynthandels auktionskataloger nr 1 och 2. 1966, 1970.
Dokumenthistorik

2013-09-09   Litteraturlistan kopierad från Gorgons hemsida

2012-06-25   Uppdatering av listan gjord av Kjell Holmberg          Senast uppdaterad 2023-02-03           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98