In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2013-09-24

 

Referenslitteratur Gotländska Mynt

Av Kjell Holmberg

Notera att mängden litteratur om gotländska mynt är betydligt mera begränsad än motsvarande litteratur om svenska, eller för den delen − danska, medeltidsmynt. Det finns dock ett hyfsat stort antal specialiserade artiklar av varierande kvalitet. Nedanstående lista omfattar endast de mera centrala verken och artiklarna. I flera av verken nedan finns dock utförliga litteraturlistor för den som vill studera ämnet djupare.


Om gotländska mynt

Hauberg, P. Gullands myntvæsen. I Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Köpenhamn 1891.

Holmberg, K. Goten − ett tråkigt mynt? I Moneta 5. 2011.

Hyötyniemi, Y. Om gutniska sigill och de första gotarna. I NNUM 1992.

Hyötyniemi, Y. Gotländska mynt på 1200-talet. I NNUM 1987, nr 4.

Jensen, J.S. De ældste Visby guter og Ebbelnæs-fundet. I Hikuin 11. Viborg 1985.

Lagerqvist, L. O. Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska mynt. Stockholm 1970.

Leimus, I. W-mønter fra Gotland − endnu en gang. NNUM 2004, nr 4

Malmer, B. Hur gammal är goten? I NNUM 1980.

Myrberg, N. Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220. Västerås 2008.

Östergren, M. och Jonsson, K. Varför fick Gotland dansk mynträkning vid 1400-talets mitt? I Ord med mening. Köpenhamn 1998.
Dokumenthistorik

2013-09-24   Litteraturlistan kopierad från Gorgons hemsida

2012-06-26   Uppdatering av listan gjord av Kjell Holmberg          Senast uppdaterad 2022-01-23           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98