In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2015-04-02

 

Alexander, Patraos och perserna

Av Lennart Castenhag

Efter det att kung Filip II av Makedonien hade mördats år 336 f.v.t. efterträddes han av sonen Alexander III. Vi känner honom bättre som Alexander den store. Makedonien var då inne i ett expansivt skede. Bland annat hade man tagit kontroll över Trakien och den delen av Grekland som låg på fastlandet.

Förstoring 4 ggr

AR Tetradrachm 336-323 f.v.t., Alexander III, Sestos
Max diameter 26 mm. Vikt 16,675 gram.   Ref: Sear 6713

Sestos låg på den halvö som idag kallas Gallipolihalvön.
Hellesponten (nuv. Dardanellerna) är sundet mellan
Gallipolihalvön och Anatolien, dvs det turkiska fastlandet.


Åts.: Den unge Herakles
iklädd lejonskinn.
        Frs.: Zeus sitter på en tron utan ryggstöd.
På hans högra hand sitter en örn och
i den vänstra handen håller han en stav.
Till höger om Zeus texten ALEXANDPOY.
I fältet till vänster en påle eller stolpe.

Kungariket Paeonien bildades strax efter år 400 f.v.t. av kung Agis (död ca 359) och landet blev senare ett lydrike under Makedonien. Patraos blev Paeoniens kung år 340 och några år senare anslöt han sig som general till Alexander den stores arme. Huruvida Patraos var med och besegrade perserna vid Granikos år 334 f.v.t. vet vi inte, men år 331 deltog han i det sista och avgörande fältslaget mot perserna i Mesopotamien (nuvarande Irak).

Förstoring 5 ggr

AR Tetradrachm, 335-315 f.v.t., Patraos, Paeonien
Diameter 22,4 mm. Vikt 12,585 gram.   Ref: Sear 1520, SNG ANS 1036


Åts.: Den unge Apollo med lagerkrans.
Hans porträtt omsluts av en
pärlring vilket tyvärr inte syns
helt pga snedcentrering.

Apollo är porträtterad i klassisk
stil, dvs hans öga är avbildat
från sidan. I arkaisk stil avbildas
ögat framifrån även om port-
rättet i övrigt är från sidan.
        Frs.: En krigare till häst (kung Patraos?)
Under hästen en fallen persisk
krigare som värjer sig med sin
sköld när ryttaren riktar sin lans
mot honom.

Framför hästen texten
[ΠA]TPAOY (dvs Patraoy)Den unge Alexander dog plötsligt år 323 f.v.t. varefter hans generaler delade upp imperiet mellan sig. Kung Patraos nämns inte detta sammanhang. Antagligen drog han sig tillbaka till sitt Paeonien och levde ett stilla liv fram till år 315 f.v.t då han gick ur tiden. Paeonien fortlevde sedan som rike ett gott stycke in på efterföljande århundrade.Makedonien på 300-talet f.v.t.


De två mynten i jämförelse med avseende på vikten

De bägge mynten ovan anses vara tetradrachmer, men de har väldigt olika vikt. Patraosmyntet väger bara 3/4-delar av Alexandermyntet. Anledningen är att man i Paoeonien följde den lätta Trako-Makedonska viktstandarden med c 12,8 g för en tetradrachm. Alexandermyntet följde den attiska viktstandarden med 17,2 g för en tetradrachm.

Slutsats: Bägge mynten är tetradrachmer, men de slogs efter olika myntordningar.

SNG ANS rör till det genom att hävda att patraosmyntet är en statér. Kan det stämma?Foto och grafik av författaren

Referenser

Sear, David, Greek Coins and their Values, Vol 1, Europe. (1978)

SNG ANS


Dokumenthistorik

2015-04-02   Förtydligat att Patraosmyntet följde den lätta
                    Trako-Makedonska viktstandarden.
2015-01-03   Dokumentet skapat.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98