In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2014-09-10

 

Otto III och hans denar från Pavia

Av Lennart Castenhag

Efter romerska rikets fall bildades Lombardiet med Pavia som huvudstad. Så småningom blev Lombardiet en del av Italien, men Italien blev också en del av Frankerriket. Efter Frankerrikets delning hamnade Italien under Tysk-Romerska rikets överhöghet. De Tysk-Romerska kejsarna lät sig gärna krönas i Pavia.

Otto III blev kejsare över det Tysk-Romerska riket år 996. Han var då endast sexton år. Sex år senare avled han. Dödsorsaken anges vara "feber", men envisa rykten ville göra gällande att ett svartsjukedrama låg bakom med förgiftning som den egentliga dödsorsaken.

Den unge kejsaren hann inte ingå det äktenskap som var förestående. Någon tronarvinge fanns därför inte som kunde ta över.

Den avlägsne släktingen Henrik II blev Tysk-Romerska rikets näste kejsare. Inte heller han lämnade efter sig någon avkomma. Därmed dog den Sachsiska ätten ut på Tysklands tron.


De Tysk-Romerska kejsarna kröntes gärna i Pavia under högmedeltiden.

Klicka på diagrammet för ytterligare info                    


Denar, Otto III, 996 - 1002, Pavia
Diameter 11,5 mm. Vikt 0,890 gram.

Ref. CNI IV: 40.9-11 (Corpus Nummorum Italicorum),   Biaggi 1827

Åts omskr: + HTERICIVS   den tredje
    kring monogram OTTO
Frånsida: + IMPERATOR   kejsare
    kring monogram PAPIA     (dvs Pavia)

Det har sannerligen inte varit lätt att tyda detta mynt.
Särskilt som det har snedcentrerad åtsida.
Så här blev resultatet:På åtsidan hade man tydligen tänkt sig att sätta ut Ottos ordningstal (den tredje) i latinsk översättning, men det blev lite konstigt. De latinska ordningstalen är primus, secundus, tertius, quantus etc. Det var väl TERTIUS man hade tänkt sig, men det blev HTERICIUS, med liggande S.

Pavia hette på medeltidslatin PAPIA och så står det också på myntet.


Foto och grafik av författaren          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98