In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-12-02

 

Odrysernas mynt

Av Lennart Castenhag


Trakien har varit bebott mycket länge vilket framgår av att arkeologerna har hittat trakiska bosättningar som är uppförda flera tusen år före vår tidräknings början. Här ges en kortfattad introduktion till den del av Trakiens historia som handlar om odryserna.

Inledning

Området mellan Makedonien och Svarta havet kallades av grekerna för Trakien. Detta område har antagligen haft större kulturell betydelse för det tidiga Europa än vad vi kan föreställa oss eftersom den grekiska mytologin har åtskilliga kopplingar till Trakien. Orfeus var till exempel en trakisk kung och Agamemnons son Orestes anlade en stad i Trakien vid namn Orestias. Hade den möjligen något samband med Odryssa?

Om vi begränsar oss till vad som kan beläggas arkeologiskt och vad som berättas av antika författare, är det däremot tämligen magert med fakta om Trakien.


Mynt från Trakien

Trakiska stammar i områdena kring floderna Nestos, Strymon och Axios började prägla mynt under 500-talet f.v.t. Där var tillgången på silver riklig med silvergruvor i bland annat berget Pangaion. I det fall då det fanns inskrifter på mynten var de avfattade på grekiska, men mynten hade sin alldeles speciella utformning i avseende på bildmotiv. Det antas att mynten har använts till att betala skatt till Persien som hade tagit kontrollen över Trakien på 500-talet f.v.t.

Oktodrakm (8 drakmer), strax före år 500 f.v.t. Trakien, 38 mm, 28,29 g.
Observera med vilken skicklighet gravören har utfört sitt arbete.
Myntet är slaget före den "odrysiska epoken."

På myntets åtsida ser vi en herde mellan två tjurar samt inskriptionen ORR-E-Σ-KOI.
Myntet är präglat av en trakisk stam som troligen bodde i Strymondalen.
Orreskioi kan översättas med bergsfolk.
Närmare fakta om detta folk saknas.
Inget nämns om dem i de grekiska författarnas skrifter.
Källa: Museum of Fine Arts, Boston. 


Under det tidiga 400-talet f.v.t. ökade den persiska närvaron i Trakien markant. Målet för perserna var att lägga under sig Grekland som gjorde oväntat motstånd vid bland annat Marathon år 490 och Plataea år 479 f.v.t.


Teres I enar de trakiska stammarna

Efter nederlaget år 479 drog sig perserna tillbaka från Trakien. Flera trakiska stammar slog sig då samman i en union under ledning av den trakiske hövdingen Teres I omkring år 470 f.v.t.

Sparadokos var son till Teres I och han var unionens ledare under åren 464-444 f.v.t. Staden Olynthos erövrades under de åren och trakerna blev ett hot mot Makedonien. I Olynthos slog trakerna mynt i små serier, främst i propagandasyfte. Detta blev inledningen till vad som har kommit att kallas "odrysernas myntning."

Det var inte ovanligt att trakiska stamhövdingar även var präster, och de kunde ha ett namn som stamhövding och ett annat namn som präst. Sitalces (c 444 − c 424) var exempelvis ett hövdinganamn, men som präst hette han Saratokos. Detta har varit förvillande för historikerna.

Ett flertal trakiska stammar slog mynt, så mynträtten var inte något som var förbehållet unionsledaren. Både silvermynt och bronsmynt producerades och det antas att bronsmynten var handelsmynt, dvs att användas i vardagen.

AR Diobol, 450-440 f.v.t. Sparadokos.
10,5 mm   1,24 g.   Myntort Olynthos.   Ref: Topalov 8 *)

Åtsida: främre delen av en häst inom en pärlkrans.
Över hästen finns inskriften SPA vilket syftar på Sparadokos.
Frånsida: en örn som flyger åt vänster med en orm i näbben.
Källa: CNG auktion 369, lot 32.   www.cngcoins.com AR Trihemiobol, ca 444-424 f.v.t. Saratokos (= Sitalces).
0,92 g.   Myntort okänd   Ref: Topalov 10 *)

Åtsida: En ung mans huvud med långt hår, vänt åt höger.
Frånsida: ΣAPATOKO omkring monogram. Allt inom incusekvadrat.
Källa: www.ancientauctionhouse.com ebay 2009  AR Obol, ca 444-424 f.v.t. Saratokos (= Sitalces).
9 mm   0,71 g.   Myntort okänd   Ref: Topalov 12 *)

Åtsida: En ung mans huvud med långt hår, vänt åt höger.
Frånsida: En vindruvsklase och inskriptionen Σ − AP (Saratokos)
Källa: London Ancient Coins, auktion 54 lot 44.   www.deamoneta.com AR Didrakm 424-405 f.v.t. Seuthes I.   22,87 mm   8,28 g
Ref: Topalov 13 *)

Åtsida: Ryttare till häst i gallopp. Ryttaren är naken sånär som på hatt och mantel. Frånsida: Inom en pärlring ΣEYΘA / KOMMA
KOMMA betyder sigill eller stamp.
Frånsidans inskrift ska således tydas Seuthes sigill
Källa: Timeline Auctions juli 2012   www.timelineauctions.com AR Diobol, 407-389 f.v.t. Metokos
11 mm   0,83 g   Ref: Topalov 20 *)
På frånsidan visas en dubbeleggad yxa, och den är en symbol för hans ätt.
Yxan ska också tydas som bokstaven T. Inskriften blir då MHTOKO, dvs Metokos.
Metokos var brorson till Sparadokos och han var stamhövding omkring åren 407-389
Man vet att Metokos slog mynt i området kring floden Arda
och södra sluttningen av Rhodopebergen.
Huruvida ovanstående mynt är slaget inom det området är inte känt.
Källa: CNG auktion 99, lot 50.   www.cngcoins.com AR Trihemiobol, 382-359 f.v.t. Kotys-I
0,8 g   Myntort Kypsela.   Ref: Topalov 33 *)
På åtsidan visas huvudet av en man inom en pärlring.
Mannen har både skägg och mustasch.
På frånsidan visas en bägare med dubbla handtag för rituellt bruk.
Foto: Numismatica Mayor 25, Madrid. AE11, 359-340 f.v.t. Kersebleptes
11 mm   2,11 g   Myntort Kypsela.   Ref: HGC 3:1701, Topalov 39 *)
På åtsidan visas ett huvud av en kvinna, möjligen den stora modedergudinnan.
På frånsidan visas en bägare med dubbla handtag för rituellt bruk.
Den omges med bokstäverna KEP
Källa: Cngcoins.com 


AE22, 359-356 f.v.t. Amatokos (andra regeringsperioden)
ca 22 mm, ca 18 g   Ref: Topalov 40 *)

Åtsida: Ättens symbol, den dubbeleggade yxan, som bildar bokstaven T.
Yxan omges av tecknen AMA   OKO
Frånsida: en vinstock inom en kvadratisk pärlram
Källa: Ebay internetauktion, säljare Sunrise7777 


AE23, 356-342 f.v.t. Teres II
ca 20-23 mm, ca 11-15 g   Ref: Topalov 42 var *)

Åtsida: Ättens symbol, den dubbeleggade yxan, som bildar bokstaven T.
Yxan omges av tecknen PEHΩ   Inskriften blir då THPEΩ
Frånsida: en vinstock inom en kvadratisk pärlram
Källa: www.icollector.com 


AE15, 356-352 f.v.t. Ketriporis
15 mm, ca 4,71 g   Ref: Topalov 43 *)

Åtsida: Dionysos skäggprydda huvud vänt åt höger.
Han bär en krans av murgröna på sitt huvud.
Frånsida: En bägare med dubbla handtag för rituellt bruk (en kantharos).
Över bägaren finns texten ETPII, vilket syftar på Ketriporis.
Källa: www.cngcoins.com Philip II av Makedonien lägger under sig Trakien

Det trakiska hotet mot Makedonien minskade efter det att den makedonske kungen Philip II hade besegrat de trakiska regenterna Kersebleptes och Teres II år 341 f.v.t.  Philip II lade därefter under sig Trakien. De rika silvergruvorna i Pangaiondistriket (strax öster om Amphipolis) blev en välkommen inkomstkälla som finansierade hans omfattande här av legosoldater.

AR Tetradrakm, 355-348 f.v.t. Philip II, myntort Amphipolis
21,5 mm   14,49 g   Ref: Le Rider 147, SNG ANS 479
Åtsida: Zeus med diadem av lagerblad 
Frånsida: kung Philip till häst.
Inskrift över ryttaren ΦIΛIΠ / ΠOY, dvs Filip
Mellan hästens framfötter är det en pilbåge
Källa: CNG auktion 375, lot 249.   www.cngcoins.com Odrysernas land

De trakiska unionsledarna under antiken kallades av Thucydides för kungar och det område som de härskade över benämnde han det "odrysiska kungariket"[1]. Benämningen är något vilseledande eftersom unionen av trakiska stammar aldrig tycks ha haft en fast organisation. Att kalla det ett rike blir därför något missvisande.

Benämningen "odrysernas land" finner vi hos Herodotos[2]. Huruvida befolkningen själv använde benämningen, för det område som omfattades av unionen, är dock högst osäkert.

Alexander den store, som efterträdde sin far Philip II år 336 f.v.t., skaffade sig ytterligare kontroll över Trakien − från Donau i norr till Svarta havet i öster och Egeiska havet i söder. Efter det att han avtågat med sin här för att lägga under sig det persiska riket, gjorde de trakiska hövdingarna uppror, men upproret slogs ned av den makedonske riksföreståndaren Antipatros som hade lämnats att ta hand om rikets angelägenheter.

År 323 avled Alexander den store och hans imperium styckades upp. Generalen Lysimachos kom då att härska över Trakien.

Makedonien och Trakien år 357 f.v.t. Forntida berg och floder enligt www.pleiades.orgMakedonien och Trakien år 336 f.v.t. Forntida berg och floder enligt www.pleiades.orgOdrysiska unionsledare fram till mitt av 300-talet enligt TopalovÄttlingarna till Teres I ledde den trakiska unionen fram till år 340 f.v.t. då den besegrades av Philip II av Makedonien. Parallellt med Teres I:s ättlingar fanns furstar av andra stammar och även efter år 340 f.v.t. framträdde sådana furstar sporadiskt, men de hade begränsad makt.

Bergaios
 
Bergaios var en av de mindre kända ättlingarna till Teres I och han antas ha levt i början av 300-talet f.v.t. Möjligen hade han furstestatus.

AR Diobol, tidigt 300-tal f.v.t.  Bergaios, myntort okänd
8 mm   1,26 g   (ett opublicerat mynt?)
 
Åtsida: En kantharos.
 
Frånsida: B - E - P - Γ   inom en incusekvadrat.
 
Källa: Triskeles auktion nr 26 per den 7 dec 2018.
Byar i odrysernas land

Odryssa
 
Byn Odryssa var hemvist för odrysstammen som var den mäktigaste av de trakiska stammarna.  Odryserna blev för de antika författarna synonymt med unionen av de trakiska stammarna 470-430 f.v.t., med Odryssa som centralort. Det ligger därför nära till hands att gissa att Teres I var av odrysstammen och att byn Odryssa var hans hemby.

Kejsar Hadrianus (117-138) byggde en stad på resterna av en by vid namn Uscudama och den anses ha varit identisk med Odryssa. Den nya staden fick namnet Hadrianopolis vilket förvanskades till Adrianopel som senare ändrades till Edirne.

Seuthopolis
 
Seuthopolis anlades enligt grekiskt mönster av Seuthes III i slutet av 300-talet f.v.t.

Bronsmynt, 330-300 f.v.t. slaget för Seuthes III
19 mm   6,37 g   Ref: SNG Cop 1072
Källa: Münzen & Medaillen GmbH auktion 30, lot 161 

På 1940-talet genomfördes arkeologiska utgrävningar av Seuthopolis och när platsen hotades att läggas under vatten i samband med att den stora kraftverksdammen Koprinka anlades, byggde man en cirkelrund vall till skydd för vattnet.

Källa: https://www.sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/en_proekt.php

Kabyle
 
Kabyle var en by som erövrades av Philip den II år 341 f.v.t. Kabyle blev långt senare en stad i det romerska riket.

Kypsela
 
Kypsela var hemby för Kotys I (383-359 f.v.t.). På hans mynt återfinns den trakiske ryttaren och den runda bägaren med två handtag som användes i rituella sammanhang.


Bronsmynt, 383-359 f.v.t. slaget för Kotys I, 9,21 g   Ref: Topalov 36 *)
Källa: internetauktion år 2010   www.icollector.com 

Starosel
 
Starosel anlades av Kotys I (383-358 f.v.t.) på platsen av byn Onokarsis med tusenåriga anor.

Bizya (Vize)
 
Bizya anses ha varit hemby för den siste odrysiske ledaren (Teres III?)

Serdica
 
Serdica var från början en trakisk by som övertogs av kelterna, och det var kelterna som gav upphov till namnet Serdica. Byn utvecklades till en stad vars namn senare ändrades till Sofia. Som framgår av kartan ovan låg Serdica inom kärnområdet för unionen av trakiska stammar, men det finns inget belägg för att någon av de odrysiska ledarna skulle ha haft sitt säte i Serdica.


Avslutande reflektion

De historiska källorna om odryserna och deras land är fragmentariska och mynten, som till stor del kommer från privata samlingar, saknar ofta information om fyndplats. Förhoppningsvis kommer arkeologer och numismatiker att förse oss med ytterligare fakta som kan berika vår kunskap om odryserna och deras mynt.


AR Tetradrakm 288-281 f.v.t. Lysimachos   Myntort Amphipolis.
Vikt: 17,12 g   Ref: SNG Cop 1113
Åtsida: Alexander den stores huvud med diadem och "ammonhorn".  
Frånsida: Athena med Nike i sin högra hand. Inskrift BASILEWS / LUSIMACOU
Källa: Internetauktion år 2002, Numismatik Lanz nr 109, lot 140 


Fotnoter

[1] Den grekiske författaren Thucydides föddes år 460 f.v.t. strax söder om Aten. I sin bok Historien om de peloponnesiska krigen berättar han bland annat följande:

Teres, the father of Sitalces, was the first to establish the great kingdom of the Odrysians on a scale quite unknown to the rest of Thrace, a large portion of the Thracians being independent.


[2] Den grekiske författaren Herodotos föddes i Halicarnassos i Mindre Asien ca år 484 f.v.t. I den svenska översättningen från år 2000 av hans Historia, står på sid 276:

. . . . . floden Arteskos, som rinner genom odrysernas land.


*)


Topalov S A, Information about the unknown types of early Tracian Tribal and Ruler's Coins.
Sofia år 2000.

Grafik av författaren där ej annat anges.Ytterligare läsning

Det odrysiska kungariket har kort berörts i en berättelse om det medeltida Bulgarien.
Se   << här >>

Ulla Westermark skrev år 1980 artikeln Trakernas mynt. Artikeln ingick i en antologi med namnet Trakerna som gavs ut av Historiska museet under en redaktion bestående av Pontus Hellström och Anna Sandwall. Ulla Westermark var vid det aktuella tillfället chef för Kungliga Myntkabinettet.

Stavri Atanosov Topalov gav ut den lilla skriften Information about the unknown types of early Tracian Tribal and Ruler's Coins. Topalov är en av auktoriteterna på området, och hans skrift trycktes i Sofia, Bulgarien år 2000.

Nikola MoushmovThe Ancient Coinage of Thracian Kingdom, kan läsas   << här >>

Herodotos, Historia, från år 440 f.v.t., i svensk översättning av Claes Lindskog år 2000.

Herodotos, Historia, från år 440 f.v.t., i engelsk översättning av George Rawlinson år 1875, kan läsas   << här >>

Thucydides, The history of the Peloponnesian War, från år 431 f.v.t., i engelsk översättning av Richard Crawley, kan läsas   << här >>


Dokumenthistorik
2018-12-02   Kompletterat med diobol för Bergaios (tidigt 300-tal f.v.t.)
2018-08-24   Ersatt Kersebleptes-AE11 med dito AE13
2018-01-15   Kompletterat med bättre foto av Kotys I.
2017-11-25   Kompletterat med Saratokos trihemiobol
2017-11-11   Kompletterat med mynt av Ketriporis.
2016-10-11   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2019-11-19           Copyright © 1996-2019           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98