Nisshytte Järnverk

Foto L Castenhag

 
 
Resterna av iskällaren?

De två flygelbyggnaderna
 
Köksflygeln sedd från väster
          Senast uppdaterad 2022-12-01           Copyright © 1996-2022           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98