Nisshytte Järnverk

Foto L Castenhag

 
 
Resterna av iskällaren?

De två flygelbyggnaderna
 
Köksflygeln sedd från väster
          Senast uppdaterad 2021-07-25           Copyright © 1996-2021           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98