Förklaringar till hur man läser släktdiagrammet

Geografiska avgränsningar.

Avgränsningar mellan ätter lagda ovanpå de geografiska avgränsningarna.

Familjeband.
Grön linje binder samman far och mor. Under grön linje visas eventuella avkommor.


Tronföljd generellt.

Tronföljd enbart Neapel.Mord. Pilen utgår från mördaren och pekar på offret.