Billon Denaro 1250-1254, Konrad I, Messina
14,5 x 15,5 mm   0,570 g   (id 2456)   Ref. MEC 585

Detta mynt är väldigt mörkt, nästan svart. För att
kunna tyda myntet har kraftig belysning använts.

Åts: + CONRADVS
Konrad
  Frs: + IERL ET SICIL
Jerusalem och Sicilien
 
Bildmotiv:
Ett kors inom den inre pärlringen.
I två av korsvinklarna är det
små snedställda kvadrater.
Bildmotiv:
Inom den inre pärlringen
R X under ett omegatecken.
Billon Denaro 1250-1254, Konrad I, Messina
14,4 x 16,0 mm   0,525 g   (id 2472)   Ref. MEC 579

Åts: + CONRADVS
Konrad
  Frs: + IERL ET SICIL
Jerusalem och Sicilien
 
Bildmotiv:
Ett kors inom den inre pärlringen.

Bildmotiv:
Inom den inre pärlringen
RE / X.


Det är inte lätt att tyda detta slitna mynt.
Här är ett försök till tolkning.