Gigliato, 1303-1309, Karl II, Neapel
Diameter 25 mm. Vikt 3,785 gram.   (id 2263)   Ref: Biaggi 1630

Myntet präglades första gången 1303 som "carlino",
men benämndes allmänt "gigliato" på grund av de
franska liljorna på frånsidan (ital. giglio = lilja).

Åts: + KAROL SCD DEI GRA IERL ET SICIL REX
  Karl den andre med Guds nåde, Jerusalems
  och Siciliens konung


  Frs: + HONOR REGIS IUDICIU[m] DILIGIT
  Ära vare Herren som har skipat rättvisa
  Detta är 4:e strofen i psalm 98
  i den latinska bibeln.
 
Bildmotiv:
Kungen med riksäpple och spira.
Lejon på bägge sidor om tronen.
Bildmotiv:
Ett blomkors med franska liljor
i varje korsvinkel - "fleur-de-lis".
fleur-de-lis